Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/336 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-04-28
А/334 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-25
А/333 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-25
А/332 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-25
А/331 Австри Улсын Вена хотод томилон ажиллуулах тухай 2014-04-24
А/330 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-24
А/329 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-04-24
А/328 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-24
А/328 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-24
А/327 Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014-04-24
А/326 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-24
А/325 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-04-24
А/324 Д.Алтанцэцэгийг томилолтоор ажилуулах тухай 2014-04-25
А/323 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2014-04-23
А/322 Хүүхдийн тоглоомын талбай тохижилт бүхий автомашины газар доорх зогсоол байгуулах тухай 2014-04-03
А/321 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг зохион байгуулах тухай 2014-04-23
А/320 Япон Улсын Саку хотод томилон ажиллуулах тухай 2014-04-23
А/319 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-04-22
А/318 Нийслэл Улаанбаатар хотын 375 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх салбар хороодыг байгуулах тухай 2014-04-22
А/317 Бүгд Найрамдах Франц улсын Парис хотноо болох семинарт оролцуулах тухай 2014-04-21