Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/320 Япон Улсын Саку хотод томилон ажиллуулах тухай 2014-04-23
А/319 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-04-22
А/318 Нийслэл Улаанбаатар хотын 375 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх салбар хороодыг байгуулах тухай 2014-04-22
А/317 Бүгд Найрамдах Франц улсын Парис хотноо болох семинарт оролцуулах тухай 2014-04-21
А/315 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-04-21
А/314 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-04-21
А/313 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2014-04-21
А/311 ХБНГУ, Голланд, Франц, Бельги улсуудад томилолтоор явуулах тухай 2014-04-18
А/310 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-04-18
А/307 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-18
А/306 Төсвийн үлдэгдэл санхүүжилтийн тухай 2014-04-22
А/305 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2014-04-18
А/304 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-18
А/303 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2014-04-18
А/302 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-04-18
А/301 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу сонгогдсон байршлуудад баригдах авто зам, ус зайлуулах шугам сүлжээ, гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөл боловсруулах тухай 2014-04-18
А/300 Захирамжийн заалтыг хүчингүй болгох тухай 2014-04-18
А/299 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-18
А/298 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-18
А/297 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-18