Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 877 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-26
А/ 875 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2019-08-26
А/ 874 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019-08-26
А/ 873 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-08-26
А/ 871 Төслийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай 2019-08-26
А/ 870 Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2019-08-26
А/ 869 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2019-08-23
А/ 868 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-23
А/ 865 Гэрээ байгуулан ажиллах тухай 2019-08-23
А/ 864 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-08-23
А/ 863 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-08-23
А/ 862 Газар эзэмших, ашиглах эрхийг баталгаажуулах тухай 2019-08-23
А/ 861 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-23
А/ 859 Замын хөдөлгөөний түгжрэл, ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-22
А/ 857 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-08-22
А/ 856 Сургууль, цэцэрлэгийн зориулалтаар барилга түрээслэх тухай 2019-08-22
А/ 855 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-08-22
А/ 854 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2019-08-22
А/ 853 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-08-22
А/ 852 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-22