Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/625 Сургууль, цэцэрлэгийн эзэмшил газрын тооллого, бүртгэл хийх тухай 2013-06-25
А/624 Газар өмчлөлийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2013-06-25
А/623 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-06-25
А/622 Тайландад томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-06-24
А/621 Гүний худгийн тооллого явуулах тухай 2013-06-24
А/620 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2013-06-24
А/619 Орон сууцны хороолол доторхи авто замын засварын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-06-21
А/618 Захирамжийн холбогдох заалтуудыг хүчингүй болгох тухай 2013-06-21
А/617 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-06-21
А/616 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-06-21
А/615 Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай 2013-06-21
А/614 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2013-06-20
А/613 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-20
А/612 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-06-20
А/611 “Дээлтэй Монгол-2013” наадам зохион байгуулах тухай 2013-06-20
А/610 Комисс байгуулах тухай 2013-06-20
А/609 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2013-06-19
А/608 Сонгинохайрхан-Улаанбаатарын шинэ төвийн шав тавих ёслолын ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2013-06-17
А/607 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2013-06-17
А/606 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-06-14