Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 914 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-06
А/ 913 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-06
А/ 912 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-06
А/ 910 Гадаад томилолтын тухай 2019-09-06
А/ 909 Гадаад томилолтын тухай 2019-09-06
А/ 904 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-05
А/ 903 Салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2019-09-05
А/ 902 Хууль бус захирамжуудыг хүчингүй болгох тухай 2019-09-05
А/ 901 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-09-04
А/ 900 Нийслэлийн өмчид бүртгэн авах ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-04
А/ 898 Цэргийн дүйцүүлэх албаны тусгай үүргийн бэлтгэл шатны сургалт зохион байгуулах тухай 2019-09-04
А/ 897 Гадна хаягийн загвар батлах тухай 2019-09-04
А/ 895 Зам, шугам сүлжээний газрыг чөлөөлөх тухай 2019-09-02
А/ 894 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2019-08-30
А/ 893 Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2019-08-30
А/ 892 Барилга байгууламж акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2019-08-30
А/ 891 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-08-30
А/ 890 Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-08-29
А/ 889 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-29
А/ 888 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-08-29