Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/642 Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-07-25
А/641 Нийслэлийн өмчид эд хөрөнгө бүртгэж авах тухай 2014-07-25
А/640 Хөрөнгө хүлээлцэх комисс байгуулах тухай 2014-07-25
А/639 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2014-07-25
А/638 Засгийн газрын тусгай сан Цэвэр агаар сангаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2014-07-25
А/637 Захирамжинд нэмэлт тодотгол оруулах тухай 2014-07-25
А/636 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-07-25
А/635 Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт шаврын орд ашиглаж буй тоосгоны үйлдвэрүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014-07-25
А/634 Хүн, малын гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2014-07-25
А/633 Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг батлах тухай 2014-07-25
А/632 Үзлэг шалгалт зохион байгуулах тухай 2014-07-25
А/631 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2014-07-25
А/630 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-07-24
А/629 Зөвлөл байгуулах тухай 2014-07-24
А/628 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/627 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-07-24
А/626 Сонгинохайрхан дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Арьс ширний үйлдвэрийн ажилчдын байр орчмын гэр хорооллын дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/625 Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “Б” хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/624 Чингэлтэй дүүргийн 13, 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн 72 дугаар сургууль орчмын гэр хороололд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24
А/623 Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын “А” хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-24