Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/732 Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, Ханын материал орчим “Г” хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-08-28
А/731 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-08-27
А/730 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-08-25
А/729 Азийн Том Хотуудын холбооны Бүгд хуралд оролцуулах тухай 2014-08-25
А/728 Хүүхдийн Урлан бүтээх төв”-ийн бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2014-08-25
А/727 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2014-08-25
А/726 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2014-08-25
А/724 Нийслэлийн 375 жилийн ой, Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд “Эрүүл иргэн-Эко хөгжил” дугуйн аяллын өдөрлөгийг зохион байгуулах тухай 2014-08-25
А/722 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2014-08-22
А/719 Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014-08-21
А/718 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй төрийн зарим үйлчилгээг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх тухай 2014-08-20
А/717 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2014-08-20
А/716 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-08-19
А/715 Үзлэг шалгалт зохион байгуулах тухай 2014-08-19
А/714 Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай 2014-08-19
А/713 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-08-19
А/712 Зарим ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд бүтцийн өөрчлөлт хийх, шинээр сургууль, цэцэрлэг байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014-08-19
А/711 Цэцээ гүн цогцолбор сургуулийг өөрчлөн байгуулах тухай 2014-08-19
А/710 Олон нийтийн байцаагч томилон ажиллуулах тухай 2014-08-18
А/708 Ажлын удирдамж, санхүүжилт батлах тухай 2014-08-15