Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 650 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-06-27
А/ 647 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-26
А/ 645 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-25
А/ 644 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-25
А/ 642 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-25
А/ 641 Төсвийн үндсэн ба нэмэлт дансны үлдэгдлийг буцаан олгох тухай 2019-06-24
А/ 640 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-24
А/ 639 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-06-24
А/ 638 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2019-06-24
А/ 637 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-24
А/ 636 Техникийн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-06-24
А/ 634 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-21
А/ 633 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-21
А/ 632 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-21
А/ 631 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-21
А/ 630 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-21
А/ 629 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2019-06-21
А/ 628 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-06-21
А/ 627 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-06-21
А/ 626 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-21