Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 582 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-13
А/ 579 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2019-06-12
А/ 578 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-12
А/ 577 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-12
А/ 576 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-12
А/ 575 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-12
А/ 572 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-06-12
А/ 571 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-06-12
А/ 569 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-11
А/ 568 Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай 2019-06-10
А/ 567 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-06-07
А/ 566 Зөвлөл байгуулах тухай 2019-06-07
А/ 565 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-06-06
А/ 564 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-06
А/ 563 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-06-05
А/ 562 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-06-05
А/ 560 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-06-05
А/ 559 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2019-06-05
А/ 558 Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-06-05
А/ 556 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-05