Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/154 Газар эзэмших эрх сэргээж, спортын цогцолбор байгуулах тухай 2019-02-26
А/152 Гадаад томилолтын тухай 2019-02-26
А/150 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-02-26
А/149 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-02-26
А/148 Гадаад томилолтын тухай 2019-02-26
А/144 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-02-26
А/140 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-02-26
А/130 Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-02-26
А/129 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-02-26
А/128 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-02-26
А/127 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-02-25
А/126 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 2019-02-25
А/125 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-02-25
А/124 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-02-25
А/123 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-02-26
А/122 Нийслэлийн өмчөөс төрийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2019-02-25
А/118 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-22
А/117 Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2019-02-21
А/115 Эрх олгох тухай 2019-02-21
А/114 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-20