Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 606 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-20
А/ 605 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2019-06-20
А/ 604 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-06-20
А/ 603 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019-06-20
А/ 602 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-06-20
А/ 601 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2019-06-19
А/ 600 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2019-06-19
А/ 599 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2019-06-19
А/ 598 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2019-06-19
А/ 597 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-06-19
А/ 595 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2019-06-18
А/ 594 Гадаад томилолтын тухай 2019-06-18
А/ 593 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх,нэгж талбар хуваах тухай 2019-06-17
А/ 592 Мал эмнэлгийн халдваргүйтгэлийн ажил зохион байгуулах тухай 2019-06-17
А/ 591 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-14
А/ 587 Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-06-14
А/ 586 Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-06-14
А/ 585 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2019-06-13
А/ 584 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-13
А/ 583 “Азийн хотуудын орон сууцны IV форум” зохион байгуулах тухай 2019-06-13