Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 934 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-09-12
А/ 933 “Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2019-09-11
А/ 932 “Цэвэр агаартай-автомашингүй өдөр” зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-09-11
А/ 931 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-11
А/ 930 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-11
А/ 929 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-11
А/ 927 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-11
А/ 925 Телехяналтын камеруудын байршлын төлөвлөгөөг батлах тухай 2019-09-10
А/ 924 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-10
А/ 923 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-10
А/ 922 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-10
А/ 920 Хог хаягдал, орчны бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай 2019-09-10
А/ 918 Журам батлах тухай 2019-09-09
А/ 916 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-06
А/ 915 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2019-09-06
А/ 914 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-06
А/ 913 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-06
А/ 912 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-06
А/ 910 Гадаад томилолтын тухай 2019-09-06
А/ 909 Гадаад томилолтын тухай 2019-09-06