Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1074 Түрээсийн орон сууцны төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2019-10-16
А/1073 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-10-16
А/1069 “Бүх нийтийн гүйлт, дугуйн өдөр” зохион байгуулах тухай 2019-10-16
А/1067 Гадаад томилолтын тухай 2019-10-16
А/1065 Гадаад томилолтын тухай 2019-10-16
А/1064 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-16
А/1063 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-16
А/1062 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-16
А/1061 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2019-10-16
А/1060 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-10-16
А/1059 Шуурхай арга хэмжээ авч ажиллах тухай 2019-10-16
А/1057 Гадаад томилолтын тухай 2019-10-11
А/1056 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай 2019-10-09
А/1055 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-09
А/1054 Журам батлах тухай 2019-10-09
А/1053 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-10-09
А/1052 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-09
А/1048 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2019-10-07
А/1045 Гадаад томилолтын тухай 2019-10-04
А/1044 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-10-03