Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/179 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2019-03-05
А/178 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2019-03-05
А/177 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-04
А/99 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-02-15
А/97 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-02-15
А/96 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-02-15
А/95 Гадаад томилолтын тухай 2019-02-14
А/93 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын цэргийн бэлтгэл, сургалт явуулах тухай 2019-02-14
А/92 Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 2019-02-14
А/91 Гадаад томилолтын тухай 2019-02-14
А/90 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-02-14
А/89 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн хүрээнд сургалт зохион байгуулах тухай 2019-02-14
А/88 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулах тухай 2019-02-14
А/87 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай 2019-02-13
А/86 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-02-13
А/85 Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойг тэмдэглэх тухай 2019-02-12
А/84 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-12
А/83 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2019-02-12
А/82 Татварын буцаан олголтын тухай 2019-02-11
А/81 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-02-11