Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 944 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-09-13
А/ 943 Нийслэлийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнд гишүүн шинээр нэмэх тухай 2019-09-13
А/ 942 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-09-13
А/ 941 Нийслэлийн 2019 оны хоёрдугаар ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-13
А/ 939 Журам батлах тухай 2019-09-12
А/ 938 “Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз” УТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2019-09-12
А/ 937 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2019-09-12
А/ 934 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-09-12
А/ 933 “Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2019-09-11
А/ 932 “Цэвэр агаартай-автомашингүй өдөр” зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-09-11
А/ 931 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-11
А/ 930 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-11
А/ 929 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-11
А/ 927 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-11
А/ 925 Телехяналтын камеруудын байршлын төлөвлөгөөг батлах тухай 2019-09-10
А/ 924 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-10
А/ 923 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-10
А/ 922 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-10
А/ 920 Хог хаягдал, орчны бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай 2019-09-10
А/ 918 Журам батлах тухай 2019-09-09