Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/201 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2019-03-18
А/200 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-03-18
А/199 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-18
А/198 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-18
А/196 Гадаад томилолтын тухай 2019-03-14
А/195 Гадаад томилолтын тухай 2019-03-14
А/194 “Эрсдэлгүй хороо” аяныг зохион байгуулах тухай 2019-03-14
А/193 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2019-03-14
А/191 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-14
А/190 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-14
А/189 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-14
А/188 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-14
А/187 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-03-13
А/186 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-03-13
А/185 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-13
А/184 Барилга бүртгэлээс хасаж, шүүхийн шийдвэрийн дагуу “Үндэсний Оюу” хоршооны өмчлөлд шилжүүлэх тухай 2019-03-13
А/183 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-13
А/182 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-03-13
А/181 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-13
А/180 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-03-06