Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/500 Үнэлгээний хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2019-05-23
А/498 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, үйл ажиллагааны чиглэл хасах тухай 2019-05-23
А/496 Хүүхдийн зуслангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-05-23
А/495 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-23
А/494 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-23
А/490 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-22
А/489 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-21
А/488 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-05-21
А/487 Халаалтын зуухнуудыг балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-05-21
А/486 Барилга байгууламжийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2019-05-21
А/485 Автомашин бүртгэн авах тухай 2019-05-21
А/484 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-05-21
А/483 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-21
А/482 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-21
А/481 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-21
А/480 “Улаанбаатар - 2019” үндэсний аялал жуулчлалын үзэсгэлэн зохион байгуулах тухай 2019-05-21
А/478 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2019-05-21
А/477 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-05-21
А/475 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-05-20
А/474 Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-05-20