Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/943 Зөвлөл байгуулах тухай 2020-07-06
А/933 Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай 2020-07-03
А/930 Коронавируст /КОВИД-19/ цар тахлын үед эдийн засгийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2020-06-30
А/910 Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2020-06-26
А/909 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-06-26
А/904 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, хаяг өөрчлөх тухай 2020-06-26
А/903 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, хаяг өөрчлөх тухай 2020-06-26
А/902 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-06-26
А/901 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-06-26
А/896 “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн“ орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2020-06-26
А/894 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-06-26
А/893 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-06-26
А/891 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-06-26
А/880 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-06-25
А/871 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-06-25
А/869 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар ашиглах эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-06-25
А/868 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар ашиглах эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-06-25
А/859 Аргачлал батлах тухай 2020-06-25
А/858 Мал эмнэлгийн хорио цээрийн хяналтын цэгүүд ажиллуулах тухай 2020-06-25
А/855 Иргэдийн газрыг нөхөх олговортойгоор чөлөөлөх тухай 2020-06-25