Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1021 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-01
А/1020 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-01
А/1019 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-10-01
А/1018 Эмийн сангийн тусгай зөвшөөрөл олгох байршлыг тогтоох, төлөвлөгөөт хяналт, шалгалт хийх тухай 2019-10-01
А/1016 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1013 Бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2019-09-30
А/1012 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-09-30
А/1009 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1008 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1007 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1006 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1005 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1004 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1003 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1002 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/1001 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-09-30
А/ 999 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/ 998 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-09-30
А/ 997 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-09-30
А/ 996 Гадаад томилолтын тухай 2019-09-30