Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/226 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-22
А/224 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2019-03-22
А/223 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-22
А/222 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-22
А/221 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-22
А/220 Авто зам, замын байгууламжийг хаах тухай 2019-03-22
А/219 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-22
А/218 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-22
А/217 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-22
А/215 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-22
А/213 Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2019-03-22
А/211 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-22
А/210 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-03-22
А/209 Төслийн удирдах албаар батламжлах тухай 2019-03-21
А/208 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-03-20
А/207 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-20
А/205 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-18
А/204 “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2019-03-18
А/203 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2019-03-18
А/202 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг цуцлах тухай 2019-03-18