Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 661 Газар эзэмших, ашиглах эрх баталгаажуулах тухай 2019-07-03
А/ 657 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-01
А/ 656 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-28
А/ 654 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-06-28
А/ 653 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай 2019-06-28
А/ 652 Боловсрол сургалтын байгууллагын тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-06-27
А/ 651 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-06-27
А/ 650 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-06-27
А/ 647 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-26
А/ 645 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-25
А/ 644 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-25
А/ 642 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-25
А/ 641 Төсвийн үндсэн ба нэмэлт дансны үлдэгдлийг буцаан олгох тухай 2019-06-24
А/ 640 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-24
А/ 639 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-06-24
А/ 638 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2019-06-24
А/ 637 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-24
А/ 636 Техникийн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-06-24
А/ 634 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-21
А/ 633 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-21