Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/575 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-12
А/572 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-06-12
А/571 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-06-12
А/569 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-11
А/568 Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай 2019-06-10
А/567 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-06-07
А/566 Зөвлөл байгуулах тухай 2019-06-07
А/565 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-06-06
А/564 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-06
А/563 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-06-05
А/562 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-06-05
А/560 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-06-05
А/559 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2019-06-05
А/558 Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-06-05
А/556 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-05
А/552 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-04
А/550 Үер, усны ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-06-04
А/549 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-06-04
А/547 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2019-06-03
А/546 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-03