Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/112 Гадаад томилолтын тухай 2019-02-19
А/109 Нийслэлийн 2019 оны шилдэг хороо, шилдэг хэсгийн ахлагч нарын баг шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-19
А/108 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2019-02-18
А/107 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2019-02-18
А/106 Дүрэм, бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2019-02-15
А/105 Газар чөлөөлж, барилга албадан буулгах тухай 2019-02-15
А/104 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай 2019-02-15
А/103 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-02-15
А/102 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-02-15
А/101 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2019-02-15
А/100 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2019-02-15
А/67 Өвлийн наадам зохион байгуулах тухай 2019-01-31
А/66 Төлөвлөгөө батлах тухай 2019-01-30
А/65 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-01-30
А/64 Гэрээ сунгах тухай 2019-01-30
А/63 Гэрээ сунгах тухай 2019-01-30
А/62 Гэрээ сунгах тухай 2019-01-30
А/61 Гэрээ сунгах тухай 2019-01-30
А/60 Гадаад томилолтын тухай 2019-01-30
А/59 Хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалт явуулах тухай 2019-01-29