Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 699 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-09
А/ 698 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-09
А/ 697 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-09
А/ 695 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-09
А/ 692 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-07-09
А/ 691 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-09
А/ 690 Мэргэжлийн зэрэг олгох тухай 2019-07-09
А/ 689 Сургууль, цэцэрлэг барих газрын талаар авах арга хэмжээний тухай 2019-07-08
А/ 688 Газрын зөрчил арилгах, орчны аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-07-08
А/ 682 Журам батлах тухай 2019-07-08
А/ 678 Шагнах тухай 2019-07-04
А/ 676 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/ 675 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/ 674 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/ 673 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/ 672 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/ 671 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/ 670 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-04
А/ 665 “Дээлтэй Монгол наадам-2019” арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2019-07-03
А/ 664 Захирамжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2019-07-03