Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1073 Зарим байгууллагын үйл ажиллагааг нээх тухай 2020-08-27
А/1072 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2020-08-27
А/1067 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгаж хэвшүүлэх тухай 2020-08-27
А/1048 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-18
А/1047 Зуухны стандартыг хангуулах тухай 2020-08-18
А/1042 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-17
А/1041 Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын бүтэц, орон тооны хязгаарт өөрчлөлт оруулах тухай 2020-08-17
А/1037 Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-08-14
А/1036 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж, хяналт тавих тухай 2020-08-12
А/1004 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2020-08-11
А/1003 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-08-10
А/1002 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-08-10
А/1000 Зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2020-08-10
А/999 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-07-27
А/997 Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа амралтын газар, жуулчны баазуудад стандартын үзлэг зохион байгуулах тухай 2020-07-27
А/996 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-07-24
А/995 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-07-24
А/994 Сургуулийн бүтэц өөрчлөх тухай 2020-07-24
А/992 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-07-24
А/991 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2020-07-24