Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1110 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-09-15
А/1109 Цэргийн дүйцүүлэх албаны бэлтгэл, тусгай үүргийн бэлтгэл шатны сургалтыг зохион байгуулах тухай 2020-09-14
А/1107 Аян зохион байгуулах тухай 2020-09-11
А/1104 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-09-09
А/1100 Нийслэлийн өмчид барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2020-09-09
А/1099 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс эд хөрөнгө хасах тухай 2020-09-09
А/1098 Газар албадан чөлөөлөх тухай 2020-09-03
А/1097 Газрын зөрчил арилгах, орчны аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай 2020-09-03
А/1094 Захирамжийн хавсралтад засвар оруулах тухай 2020-09-02
А/1093 Бүтэц, орон тоо батлах тухай 2020-09-02
А/1092 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-09-02
А/1084 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-08-31
А/1083 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-08-31
А/1081 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-08-31
А/1080 Дүүжин тээврийн ашиглалтын өмнөх захиргаа” ОНӨТҮГ-ын бүтэц, орон тоог батлах тухай 2020-08-31
А/1079 Сургууль, цэцэрлэгийн зориулалтаар барилга түрээслэх тухай 2020-08-28
А/1078 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-28
А/1077 Боловсрол сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2020-08-28
А/1076 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-08-28
А/1075 Замын хөдөлгөөний түгжрэл, ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-08-28