Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 779 Нийслэлийн өмчөөс төрийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2019-08-01
А/ 778 Нийслэлийн өмчид хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-08-01
А/ 777 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-08-01
А/ 776 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-08-01
А/ 775 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-08-01
А/ 774 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгож, баталгаажуулах тухай 2019-08-01
А/ 773 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-08-01
А/ 772 Байгалийн голомтот тарваган тахал болон хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2019-08-01
А/ 770 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-31
А/ 769 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-31
А/ 768 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2019-07-31
А/ 766 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-31
А/ 765 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2019-07-31
А/ 764 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-31
А/ 763 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-30
А/ 760 Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай 2019-07-30
А/ 759 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-07-30
А/ 757 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-30
А/ 756 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-30
А/ 755 Журам шинэчлэн батлах тухай 2019-07-30