Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/623 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-21
А/622 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-21
А/621 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-21
А/620 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-21
А/619 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-21
А/617 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-21
А/616 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2019-06-21
А/613 Гадаад томилолтын тухай 2019-06-20
А/612 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-06-20
А/611 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2019-06-20
А/610 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-06-20
А/609 Дүрэм шинэчлэх, бүрэлдэхүүн батлах тухай 2019-06-20
А/608 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-06-20
А/607 Хот тохижилтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-06-20
А/606 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-20
А/605 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2019-06-20
А/604 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-06-20
А/603 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019-06-20
А/602 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-06-20
А/601 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2019-06-19