Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/13 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-04
А/12 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2018-01-04
А/11 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-04
А/10 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-04
А/09 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-04
А/08 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-01-04
А/07 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-04
А/06 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-04
А/05 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-04
А/04 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-04
А/02 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-01-04
А/01 2018 оныг “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарлах тухай 2018-01-02
А/998 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-12-19
А/997 Гадаад томилолтын тухай 2017-12-19
А/988 Зорчигч, ачаа тээврийн нэгдсэн терминал байгуулах зорилтын хүрээнд авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-12-18
А/987 Байнгын байршил тогтоох тухай 2017-12-18
А/985 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-12-15
А/984 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-12-15
А/983 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-15
А/959 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-12