Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/698 “Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-20
А/697 “Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” НӨҮГ-ын дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2017-09-20
А/695 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-09-18
А/690 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-09-15
А/688 Тооллого явуулах тухай 2017-09-18
А/687 Нийслэлийн 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-12
А/686 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-12
А/684 Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай 2017-09-11
А/682 Гадаад томилолтын тухай 2017-09-11
А/679 Нийслэлийн 2017 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажил зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-11
А/676 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2017-09-11
А/671 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-07
А/662 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-09-05
А/660 Гадаад томилолтын тухай 2017-09-05
А/659 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-09-05
А/656 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-01
А/655 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-01
А/654 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-01
А/650 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 2017-09-01
А/646 Гадаад томилолтын тухай 2017-08-30