Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/154 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-03-17
А/153 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-03-17
А/152 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-03-17
А/151 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбай, зориулалт, байршил, нэр, эдэлбэрийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай 2017-03-17
А/150 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-03-17
А/149 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-17
А/148 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-17
А/147 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2017-03-17
А/146 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2017-03-17
А/145 Гадаад томилолтын тухай 2017-03-16
А/144 Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын задаргаа батлах, эрх шилжүүлэх тухай 2017-03-16
А/143 Мал, амьтны гоц халдварт болон халдварт, паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай 2017-03-16
А/142 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2017-03-16
А/140 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-15
А/139 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-15
А/138 Нийслэлийн өмчид орон сууцны барилга байгууламж бүртгэх тухай 2017-03-15
А/137 Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын задаргаа батлах тухай 2017-03-15
А/136 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-03-15
А/135 Гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2017-03-15
А/134 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-15