Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/751 Боловсрол сургалтын байгууллагын хаяг байршилд өөрчлөлт оруулах тухай 2020-05-29
А/750 Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 2020-05-29
А/749 Нийслэл, дүүргийн Засаг даргыг мэдээллээр хангах, хамтран ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 2020-05-28
А/748 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-05-28
А/744 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2020-05-28
А/743 Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилтын ажлыг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай 2020-05-28
А/740 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-05-27
А/737 Барилга байгууламжуудыг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай 2020-05-27
А/736 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хөрөнгө хасах тухай 2020-05-27
А/733 “Улаанбаатар травэл экспо-2020” үндэсний аялал жуулчлалын цахим үзэсгэлэн зохион байгуулах тухай 2020-05-27
А/732 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-05-27
А/731 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-05-27
А/725 Нийслэлийн 2019-2020 оны өвөлжилтийн дүн, 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2020-05-25
А/724 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-25
А/723 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-25
А/722 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-25
А/721 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-25
А/719 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-25
А/718 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-25
А/717 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2020-05-25