Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/791 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2020-06-09
А/790 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2020-06-09
А/784 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2020-05-29
А/783 Заавар, загвар батлах тухай 2020-05-29
А/779 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-05-29
А/774 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-29
А/773 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-29
А/772 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-05-29
А/771 Газар ашиглах эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-05-29
А/770 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2020-05-29
А/769 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-05-29
А/768 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2020-05-29
А/767 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2020-05-29
А/762 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, чадавх бэхжүүлэх тухай 2020-05-29
А/761 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-29
А/759 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-29
А/756 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-05-29
А/755 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-05-29
А/754 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-05-29
А/752 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2020-05-29