Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай

2014-04-04 00:00:00
2014 оны 04 сарын 04 өдөр                                           дугаар А/236                                     Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 37 дугаар зүйлийн 37.2 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн 2014 оны 01 дүгээр сарын 30, 02 дугаар сарын 07, 03 дугаар сарын      14-ний өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 29 /хорин ес/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацааг сунгаж баталгаажуулсугай.
2.Газар эзэмших, ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                            Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
04 дүгээр сарын 04-ны өдрийн
А/236 дугаар  захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАГДАЖ БАЙГАА
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын дүүргийн Засаг даргын шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 Кокодесерт ХХК 1 Орон сууц, үйлдвэрлэлийн барилга 4952 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 162
2 Д.Оюундэлгэр 1 Үйлчилгээ 260 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 214
3 М.Батхорлоо 2 Үйлчилгээ 270 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 64
4 Чулуун өргөө ХХК 4 Аж ахуй 1800 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2009 оны 21
5 Э.Намсрай 5 Үйлчилгээ 827 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2008 оны 181
6 Д.Цогбадрах 6 Амины орон сууц 1029 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2009 оны 90
7 Б.Баянмөнх 11 Ногооны зоорь 802 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2008 оны 181
8 Зул СӨХ 12 Орон сууцны орчны газар 12419 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2009 оны 671
9 Холбоо-99 СӨХ 14 Орон сууцны орчны газар 6158 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2006 оны 561
10 Жиньди ХХК 20 Үйлчилгээ 8712 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2008 оны 415
11 Агиу ХХК 20 Үйлдвэрлэл 2920 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2009 оны 670
12 Хан-Уул дүүргийн тохижилт үйлчилгээ ХХК 20 Гараж, агуулах, аж ахуй 4670 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2008 оны 296
13 Дулаан трейд ХХК 20 Аж ахуй 1950 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2009 оны 210
14 Автодизель ХХК 20 Гараж,  аж ахуй 7261 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2009 оны 94
15 Промжилстрой ХХК 20 Аж ахуй 3330 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 567
16 Э.Эрдэнбилэг 3 Үйлчилгээ, орон сууц 348 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 20
17 Минжит булган констрашн ХХК 20 Барилгын материалын үйлдвэрлэл 7074 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын  2009 оны 210
Баянзүрх дүүрэг
18 Цэцэрлэгжилт ХХК 18 Контор 2713 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 349
19 А.Болдхүү 17 Үйлчилгээ 600 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 650
Сонгинохайрхан дүүрэг
20 О.Баярмаа 16 Үйлчилгээтэй орон сууц 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 442
21 Эрдэс боловсруулалтын технологийн хүрээлэн 19 Туршилт эрдэм шинэжилгээ 3638 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 461
22 Тиан Ли ХХК 20 Үйлдвэрлэл 1309 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2009 оны 94
23 Буянтан ХХК 20 Аж ахуй 899 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 577
24 ПБЦ ХХК 20 Үйлчилгээ 200 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 130
25 Монгол вийшнь нэхмэл ХХК 20 Үйлдвэрлэл 5359 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2007 оны 22
26 Э.Энхзаяа 25 Зуслан 3849 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 63
27 Тэрх сэрвэн ХХК 20 Үйлчилгээ 160 5 Эзэмшүүлэх НЗД 2007оны 612
Сүхбаатар дүүрэг
28 ДХНЗБ ХХК 8 Үйлчилгээ 640 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 300
Чингэлтэй дүүрэг
29 Амос ХХК 5 Үйлчилгээ 600 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 22, /1-р хороо/