Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх, байршил шилжүүлэх тухай

2014-04-04 00:00:00
2014 оны 04 сарын 04 өдөр                                                   дугаар А/234                             Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 21.2.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 01, 2014 оны1дүгээр сарын 30, 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 23 /хорин гурав/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил газрын талбайн хэмжээ, зориулалтыг өөрчлөн баталгаажуулсугай.
2.Газар эзэмших,ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөгдсөннийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 781 дугаар захирамжийн Модкон ХХК-д, 2013 оны А/855 дугаар захирамжийн иргэн Г.Ганбаярт, 2014 оны А/116 дугаар захирамжийн иргэн Б.Аюушжавд, 2008 оны 295 дугаар захирамжийн иргэн Б.Анхболд, 2013 оны А/397 дугаар захирамжийн Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨААТҮГ-т, 2013 оны А/580 дугаар захирамжийн Монгол Улсын хүүхэд гэр бүл хөгжлийн Өнөр бүл төв УТҮГ-т, 2014 оны А/52 дугаар захирамжийн Ерөө Импекс ХХК-д, 2008 оны 352 дугаар захирамжийн иргэн С.Лхамсүрэнд, 2009 оны 214 дүгээр захирамжийн Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт, 2013 оны А/190 дүгээр захирамжийн иргэн    Д.Цэдэн-Иш-д, 2011 оны 521 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Бямбаад, 2008 оны 461 дүгээр захирамжийн иргэн К.Мандах, 2013 оны А/892 дугаар захирамжийн иргэн К.Мандах, 2008 оны 378 дугаар захирамжийн иргэн А.Мөнхжаргал, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 300 дугаар захирамжийн Дэнс трейд ХХК-д, нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/344 дүгээр захирамжийн Капитал фаундэйшн ХХК-д, 2012 оны А/344 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Тэмүүжинд, 2011 оны 340 дүгээр захирамжийн Мишээл групп ХХК-д, 2013 оны А/1053 дугаар захирамжийн Багануур дүүргийн Усан спорт, боулингийн төв-дхамаарах заалтуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                   Э.БАТ-ҮҮЛ
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
04 дүгээр сарын 04-ны өдрийн
А/234 дүгээр захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ, ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨГДӨЖ
БАЙГАА ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Өмнөх зориулалт, талбайн хэмжээ /м2/ Хугацаа Хэмжээ /м2/ Эдэлбэрийн хэлбэр Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын, дүүргийн Засаг даргын шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 Модкон ХХК 1 Орон сууц Үйлдвэрлэл 11748 м2 5 5675 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 781
2 Модкон ХХК 1 Үйлдвэрлэл 5 6073 Эзэмшүүлэх
3 Г.Ганбаяр 12 Худалдаа үйлчилгээ 269 м2 5 157 Эзэмшүүлэх НЗД-ыг 2013 оны А/855
4 Б.Аюушжав 12 Худалдаа үйлчилгээ 6-р хороо /хороо андуурагдсан/ 5 120 Эзэмшүүлэх НЗД-ыг 2014 оны А/116
Баянзүрх дүүрэг
5 Б.Анхболд 18 Үйлчилгээ 1400м2 15 1271 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 295
6 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨААТҮГ 26 Цэцэрлэгт хүрээлэн 9600000 30 9732945 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/397
7 Монгол улсын хүүхэд гэр бүл хөгжлийн Өнөр бүл төв УТҮГ 16 Сургалт 5159м2 15 5220 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/580
8 Ерөө-Импекс ХХК 22 Үйлчилгээ 189м2 5 500 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/52
9 С.Лхамсүрэн 13 Орон сууц Амины орон сууц 5 400 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 352
Сонгинохайрхан дүүрэг
10 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 19 Орон сууц Хэлбэр өөрчлөгдсөн 5 864 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 214
12 Д.Цэдэн-Иш 22 Зуслан 700 5 729 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/190
Хан-Уул дүүрэг
14 Л.Бямбаа 5 орон сууц Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 5 4753 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 521   /Ү-2206044498/
15 К.Мандах 2 үйлдвэрлэл 560                      129 5 714 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 461/ НЗД-ын 2013 оны А/892 Ү-2206008372
16 А.Мөнхжаргал 11 Амины орон сууц 48 15 60 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 378
17 Дэнстрейд ХХК 2 Контор, үйлчилгээ Байршил шилжүүлэх 5 1200 Эзэмшүүлэх СБДЗД 2007 оны 300
18 Капитал фаундэйшн ХХК 10 Хүнсний ногоо бусад ургамал тарих Орон сууц, үйлчилгээ 5 100000 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2012 оны А/344
19 Р.Ганзориг 10 Хүнсний ногоо бусад ургамал тарих Ж.Тэмүүжин /орон сууц , 1500000 м2/ 5 50000 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2012 оны А/344
20 Ай Би Би Юу ХХК 10 Хүнсний ногоо бусад ургамал тарих 5 50000 Эзэмшүүлэх
21 Ди Би Ай ХХК 10 Хүнсний ногоо бусад ургамал тарих 5 50000 Эзэмшүүлэх
22 Мишээл групп ХХК 2 Үйлдвэрлэл 123412 м2 5 126418 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011оны 340
Багануур дүүрэг
23 Багануур дүүргийн Усан спорт, боулингийн төв 3 Үйлчилгээ 6625м2 5 4800 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/1053