Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай

2014-04-04 00:00:00
2014 оны 04 сарын 04 өдөр                                                     дугаар А/233                           Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 38 дугаар зүйлийн 38.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн 2014 оны 02 дугаар сарын 28, 2014 оны 03дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 37 /гучин долоо/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийг шилжүүлэн баталгаажуулсугай.
 
2.Газар эзэмших, ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан нийтийн зориулалттай орон сууцны барилга байгууламжаа улсын комисст хүлээлгэн өгсөн болон газар эзэмших, ашиглах эрхийн нэр шилжинбаталгаажигдсан нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1052 дугаар захирамжийн Мобел ХХК-д, 2008 оны 464 дугаар захирамжийн иргэн Д.Даваанямд, 2002 оны 35 дугаар захирамжийн иргэн Г.Алтанбагана-д, 2010 оны 418 дугаар захирамжийн иргэн Б.Дашдондог, Б.Амарсанаа-д, 2011 оны 401 дүгээр захирамжийн Хүрээ мэдээлэл технологийн дээд сургууль-д, 2010 оны 662 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Түвшинцэнгэлд, 2010 оны 99 дүгээр захирамжийн ААББ ХХК-д, 2007 оны 493 дугаар захирамжийн Дүүхээ ХХК-д, 2005 оны 243 дугаар захирамжийн иргэн А.Ганбаатар-т, 2013 оны А/580 дугаар захирамжийн Цагдаагийн Ерөнхий газарт хамаарах заалтууд, 2009 оны 208 дугаар захирамжийн Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд, 2008 оны 379 дүгээр захирамжийн Цагдаагийн соёл олон нийтийн төв-д, 2011 оны 781 дүгээр захирамжийн Би Эс глобал ХХК-д, 2013 оны А/1051 дүгээр захирамжийн Бимекс ХХК-д, 2012 оны А/64 дүгээр захирамжийн Актив групп ХХК-д, 2010 оны 322 дугаар захирамжийн Газпромт ХХК-д, 2011 оны 678 дугаар захирамжийн иргэн Б.Оюун-д, 2004 оны 30 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Бямбажав-д, 2011 оны 778 дугаар захирамжийн Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх-д, 2011 оны 125 дугаар захирамийн Дулааны 4 дүгээр цахилгаан станц ТӨХК-д, 2012 оны А/273 дугаар захирамжийн Вельмон трейд ХХК-д, 2008 оны 351 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Мөнхтуяа-д, 2004 оны 360 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ганболд-д, 2004 оны 360 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ганбаатар-т, 2011 оны 523 дугаар захирамжийн Тонхил нуур
 
D:\2014 zahiramj\Газар.doc
2
 
ХХК, Баганат өргөө ХХК-д, 2006 оны 460 дүгээр захирамжийн М Си Эс холдинг ХХК-д, 2013 оны А/686 дугаар захирамжийн Норбу-Экьюпмент ХХК, 2008 оны 295 дугаар захирамжийн Зураг зүй ХХК-д, 2014 оны А/54 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Элдэв-Очир-т, 2012 оны А/64 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Даринчулуун-д, 2003 оны 395 дугаар захирамжийн М Си Эс Кока Кола ХХК-д, 2011 оны 744 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Тэмүүжин-д, 2010 оны 224 дүгээр захирамжийн Парк-Од ХХК-д, 2003 оны 159 дүгээр захирамжийн Мон Форте ХХК-дхамаарах заалтуудыг тус тусхүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                       Э.БАТ-ҮҮЛ
 

                                                                                                                                                                        Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
04 дүгээр  сарын 04 -ны өдрийн А/233 дугаар
                                                                                                                                 захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЖ БАЙГАА ИРГЭН,
АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Өмнөх газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн , аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний дугаар Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын, дүүргийн Засаг даргын шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 Мобел ХХК 3 Модны үйлдвэр Мобел ХХК /3537м2/ 1862 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/1052
2 Б.Галхүү 3 Модны үйлдвэр 1675 5 Эзэмшүүлэх  
3 Д.Баярням 4 Орон сууц, үйлчилгээ Д.Давааням 685 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2008 оны 464
4 Д.Баярмагнай 6 Амины орон сууц Г.Алтанбагана 208 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2002 оны 35
5 Б.Амарсанаа 11 Үйлчилгээ Б.Дашдондог
Б.Амарсанаа
177 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 418
6 Хүрээ найрамдал ХХК 11 Сургалт Хүрээ мэдээлэл технологийн дээд сургууль 9000 5 Ашиглуулах   НЗД-ын 2011 оны 401
7 С.Энхжаргал 12 Худалдаа үйлчилгээ Ц.Түвшинцэнгэл 90 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 662
8 Жэй Жэй Би ХХК, Д.Мөнхжаргал 20 Агуулах, аж ахуй ААББ ХХК 2993 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 99
9 СЭТС ХХК 20 Агуулах, аж ахуй 4220 5 Эзэмшүүлэх  
Баянзүрх дүүрэг
10 М.Жаргалсайхан 8 Орон сууц, үйлчилгээ Дүүхээ ХХК 1360 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2007 оны 493
11 Монголын үндэсний алмазан өрөмдлөг ХХК 14 Амины орон сууц А.Ганбаатар 320 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2005 оны 243
12 Цагдаа хотхон ТББ 2 Орон сууц Цагдаагийн Ерөнхий газар /361м2/ 699 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/580
Цагдаагийн Ерөнхий газар /338м2/
13 Б.Батцэнгэл 11 Төмс, хүнсний ногоо тариалах Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба 10000 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 208
14 Олон нийт цагдаагийн хамтын ажиллагааны төв 2 Контор Цагдаагийн соёл, олон нийтийн төв 3790 15 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2008 оны 379
15 Би Эс глобал ХХК 10 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ Би эс глобал ХХК /15000м2/, Бимэкс ХХК /6218м2/ 21218 5 Ашиглуулах   НЗД-ын 2011 оны 781, НЗД-ын 2013 оны А/1051
16 Актив партнерс ХХК 4 Зочид буудал, үйлчилгээ Актив групп ХХК /1200м2/ 600 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/64
17 Актив групп ХХК 4 Орон сууц, үйлчилгээ 1234 5 Эзэмшүүлэх  
Сонгинохайрхан дүүрэг
18 Петровис ХХК 1 Шатахуун түгээх станц Газпромт ХХК 600 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 322
19 Б.Болд 1 Зуслан Б.Оюун 500 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 678
20 Б.Цэрэндолгор 7 Аж ахуй Ц.Бямбажав 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2004 оны 30
21 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх 17 Контор Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх 2695 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 778
22 Мөнхийн хөрш ТББ 19 Орон сууц Дулааны 4 дүгээр цахилгаан станц ТӨХК 900 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 125
23 Чандмань бар ХХК 20 Үйлдвэр үйлчилгээ Вельмон трейд ХХК 1086 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/273
24 Вельмон трейд ХХК 20 Үйлдвэр үйлчилгээ 2320 5 Эзэмшүүлэх  
25 Б.Мөнхцог 22 Зуслан Н.Мөнхтуяа 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2008 оны 351
26 М.Зоригт 22 Зуслан Д.Ганболд 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2004 оны 360
27 М.Зоригт 22 Зуслан Д.Ганбаатар 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2004 оны 360
28 Тонхил нуур ХХК 16 Үйлчилгээтэй орон сууц Тонил нуур ХХК, Баганат өргөө ХХК 400 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 523
Сүхбаатар дүүрэг
29 М Си Эс Эстэйт  ХХК 1 Контор М Си Эс холдинг ХХК 3177 15 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2006 оны 460
30 Ц.Тогтохдалай 19 Амины орон сууц Норбу-Экьюпмент ХХК 827 5 Эзэмшүүлэх Ү-2203024495 НЗД-ыг 2013 оны А/686
Чингэлтэй дүүрэг
31 Аерогеодези пропертиз ХХК 2 Үйлдвэрлэл Зураг зүй ХХК 300 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2008 оны 295
Хан-Уул дүүрэг
32 Ханбилэг ХХК 2 Аж ахуй Л.Элдэв-Очир 480 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2014 оны А/54
33 Г.Цогцэцэг 10 Амины орон сууц Б.Даринчулуун 400 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/64
34 М Си Эс Эстэйтс ХХК 15 Үйлдвэрлэл М Си Эс Кока кола ХХК /1-р хороо/ 17647 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2003 оны 395
35 М.Баярсайхан 10 Орон сууц, үйлчилгээ Ж.Тэмүүжин 10000 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 744
36 Эм Би Юу Эйч ХХК 14 Орон сууц Парк Од ХХК 30000 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 224
37 Монгол микрон кашмер ХХК 3 Үйлдвэрлэл Монфорте ХХК 5183 5 Эзэмшүүлэх   НЗД 2003 оны А/159