Хөрөнгө бүртгэх тухай

2014-03-26 00:00:00
2014 оны 03 сарын 26 өдөр                                                    дугаар А/210                                 Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 38 дугаар тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Баянзүрх    дүүргийн   4   дүгээр    хорооны   нутаг   дэвсгэр   дэх  15 дугаар хорооллын  4 дүгээр байрны 3 тоотод байрлах 4 дүгээр хороо байрлаж байсан    46 м2 талбай бүхий орон сууцны зориулалттай байрыг 31 439 659 /Гучин нэгэн сая дөрвөн зуун гучин есөн мянга зургаан зуун тавин есөн/ төгрөгийн бүртгэлийн үнээр данс бүртгэлдээ бүртгэн авахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
2.Хөрөнгийн  эзэмшилт,  ашиглалтанд  хяналт тавьж  ажиллахыг  нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                   Э.БАТ-ҮҮЛ