Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай

2014-03-25 00:00:00
2014 оны 03 сарын 25 өдөр                                                     дугаар А/205                           Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 38 дугаар зүйлийн 38.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн 2013 оны 12 дугаар сарын 19, 2014 оны 01 дүгээр сарын 30, 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 46 /дөчин зургаа/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийг шилжүүлэн баталгаажуулсугай.
2.Газар эзэмших, ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан нийтийн зориулалттай орон сууцны барилга байгууламжаа улсын комисст хүлээлгэн өгсөн болон газар эзэмших, ашиглах эрхийн нэр шилжин баталгаажигдсан нийслэлийн Засаг даргын 2007 оны 06 дугаар захирамжийн “Бэгдү ХХК, Эск инженеринг ХХК, нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар”-т, 2011 оны 612 дугаар захирамжийн иргэн Л.Түвшинбаярт, 2008 оны 463 дугаар захирамжийн Магда ХХК-д, 2003 оны 248 дугаар захирамжийн Чонопропертийс ХХК-д, 2012 оны А/64 дүгээр захирамжийн Энэрэл мамоц ХХК-д, 2007 оны 09 дүгээр захирамжийн Индустр ХХК-д, 2010 оны 255 дугаар захирамжийн Баянлиг ХХК-д, 2011 оны 259 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Алтанхуягт, 2005 оны 243 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Ууганцэцэгт, , 2011 оны 292 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ууганцэцэгт, 2013 оны А/438 дугаар захирамжийн Аялал жуулчлал удирдлагын дээд сургуульд, 2005 оны 555 дугаар захирамжийн Мавангүй ЗГБХ-нөхөрлөлд, 2011 оны 293 дугаар захирамжийн Мавангүй         ЗГБХ-нөхөрлөлд, 2011 оны 906 дугаар захирамжийн иргэн Р.Рэнцэндоржд, 2008 оны 182 дугаар захирамжийн иргэн Д.Тоодойд, 2004 оны 455 дугаар захирамжийн иргэн с.Энхбатад, 2012 оны А/118 дугаар захирамжийн иргэн Т.Ганбаатарт, 2007 оны 650 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Батжаргал-д, 2007 оны 129 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Болормаа-д, 2012 оны А/344 дүгээр захирамжийн Баялан биндэръяа ХХК-д, 2009 оны 348 дугаар захирамжийн иргэн С.Төгсд, 2009 оны 348 дугаар захирамжийн иргэн Р.Наранцэцэг-т, 2011 оны 342 дугаар захирамжийн Күйк тайм ХХК-д, 2013 оны А/416 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Эрдэнэбатад, 2012 оны    А/244   дүгээр   захирамжийн   иргэн   Д.Болортуяад,   2009 оны  210 дугаар
2
захирамжийн иргэн О.Мэндбаярт, 2013 оны А/416 дугаар захирамжийн иргэн Х.Золбаярт, 2009 оны 20 дугаар захирамжийн иргэн Б.Цэвэлмаад, 2012 оны А/63 дугаар захирамжийн Капуур ХХК-д, 2013 оны А/1050 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Амарбаясгаланд, 2007 оны 09 дүгээр захирамжийн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, БҮҮХ ХХК-д, 2011 оны 679 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Төгөлдөрт, 2012 оны А/294 дүгээр захирамжийн иргэн Р.Төр-Энхбаяраа, 2009 оны 360 дугаар захирамжийн иргэн Л.Дэмбэрэлдуламд, 2012 оны А/61 дүгээр захирамжийн Чежүтрейдинг ХХК-д, 2013 оны А/563 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ганцэцэгд, 2011 оны 258 дугаар захирамжийн иргэн Г.Ганхуягд, 2006 оны 86 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Энхтуяад, 2011 оны 679 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Даваацэрэн, иргэн П.Батдалайд, 2007 оны 286 дугаар захирамжийн Баяуд трейд ХХК-д, 2008 оны 198 дугаар захирамжийн Жигүүр гранд ХХК-д хамаарах заалтуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                         Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 

                                                                                                                                                         
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
03 дугаар сарын 25-ны өдрийн
А/205 дугаар  захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЖ БАЙГАА ИРГЭН,
АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Өмнөх газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн , аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний дугаар Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын, дүүргийн Засаг даргын шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 Бэгдү ХХК 6 Орон сууц Бэгдү ХХК, Эск инженеринг ХХК, Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар 2993м2 1200 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2007 оны 06
2 Эск инженеринг ХХК 6 Орон сууц 1693 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2007 оны 06
3 Д.Баяр, Д.Энхбат 9 Үйлчилгээ Л.Түвшинбаяр 834 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 612
4 Л.Оюунчимэг 18 Худалдаа үйлчилгээ Магда ХХК 985м2 74 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2008 оны 463
5 Магда ХХК 18 809 5 Эзэмшүүлэх  
6 Х.Эрдэнэсоёл 18 102 5 Эзэмшүүлэх  
7 Хөгжил СӨХ 18 Орон сууцны орчны газар Чонопропертийс ХХК 11400 15 Ашиглуулах   НЗД-ын 2003 оны 248
8 Сууц өмчлөгчдийн “Намуун дэнж” холбоо 8 Орон сууцны орчны газар Энэрэл мамоц ХХК 2000 5 Ашиглуулах   НЗД-ын 2012 оны А/64
Баянзүрх дүүрэг
9 Нараннамир ХХК 25 Үйлчилгээ Индустр ХХК 730 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2007 оны 09
10 Си Эм Би ХХК 16 Үйлчилгээ Баянлиг ХХК 398 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2010 оны 255
11 Назупроперти ХХК 18 Үйлчилгээтэй орон сууц Г.Алтанхуяг /Хөгжмийн төв, орон сууц, үйлчилгээ/ 375 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 259
12 Д.Бат-Отгон 9 Иргэний ахуйн Б.Ууганцэцэг 700 5 Эзэмшүүлэх Ү-2204015404 НЗД-ын 2005 оны 243, НЗД-ын 2011 оны 292
13 Б.Ууганцэцэг 9 Үйлчилгээ 700 5 Эзэмшүүлэх
14 С.Дашзэвэг 9 Иргэний ахуйн 475 5 Эзэмшүүлэх
15 Газарчин дээд сургууль НҮТББ 19 Сургалт Аялал жуулчлал удирдлагын дээд сургууль 13551 15 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/438 
16 “Тулга Оюу” СӨХ 14 Орон сууцны орчны газар Мавангүй ЗГБХ-нөхөрлөл 11253 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2005 оны 555, НЗД-ын 2011 оны 293
17 Мавангүй ЗГБХ-нөхөрлөл 14 Орон сууц 7564 5 Эзэмшүүлэх  
18 М.Бадрах 16 Амины орон сууц Р.Рэнцэндорж 93 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 906
19 Т.Одбаяр 26 Орон сууц Д.Тоодой 550 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2008 оны 182
20 С.Энхбаяр 12 Амины орон сууц С.Энхбат 586 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2004 оны 455
21 Ц.Сэлэнгэ 14 Үйлчилгээ Т.Ганбаатар 848 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/118
22 А.Наранцэцэг 11 Зоорь Ш.Батжаргал 4178 15 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2007 оны 650
23 Захгүй мэнэн ХХК 16 Үйлчилгээ Б.Болормаа 437 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2007 оны 129
24 А.Отгонжаргал 11 Үйлдвэрлэл Баялаг биндэръяа ХХК 10000 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/344
Сонгинохайрхан дүүрэг
25 П.Хосбаяр 1 Зуслан С.Төгс 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 348
26 Б.Алтантуяа 1 Зуслан Р.Наранцэцэг 700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 348
27 Зөв эхлэл цэцэрлэг ХХК 14 Цэцэрлэг Күйк тайм ХХК 1582 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 342
28 М.Оюун-Эрдэнэ 19 Үйлчилгээ Ч.Эрдэнэбат 240 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/416
29 Д.Ганзориг 20 Үйлдвэрлэл Д.Болортуяа 4797 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/244
30 Х.Бат-Адьяа 21 Амралт, аялал жуулчлал О.Мэндбаяр 80000 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 210
31 Х.Золзаяа 22 Зуслан Х.Золбаяр 500 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/416
32 Д.Оюун-Эрдэнэ 25 Төмс, хүнсний ногоо Б. Цэвэлмаа 6766 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 20
Сүхбаатар дүүрэг
33 Зулу ХХК 2 Үйлчилгээ, контор Капуур ХХК 220 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/63
34 Карролтон ХХК 4 Худалдаа, үйлчилгээ Ц.Амарбаясгалан 180 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/1050
35 Ж.Булгантамир 8 Үйлчилгээ, орон сууц Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, БҮҮХ ХХК 180 5 Эзэмшүүлэх Ү-2203013943 НЗД-ын 2007 оны 09
Хан-Уул дүүрэг
36 М.Бадрал 10 Амины орон сууц Б.Төгөлдөр 680 5 эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 679
37 Р.Амаржаргал 14 Амины орон сууц Р.Төр-Энхбаяраа 700 5 эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/294
38 Б.Буянтогтох 3 Үйлчилгээ Л.Дэмбэрэлдулам /234м2/ 85 5 эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2009 оны 360
39 Л.Дэмбэрэлдулам 3 Үйлчилгээ 149 5 эзэмшүүлэх  
40 Зебра интернэшнл дистрибьюшн ХХК 2 Үйлчилгээ Чежүтрейдинг ХХК 2986 5 эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2012 оны А/61
41 С.Лувсанхүү 11 Амины орон сууц Д.Ганцэцэг 600 15 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2013 оны А/563                   
42 О.Төгсөө 15 Амины орон сууц Г.Ганхуяг 48 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 258
43 Ш.Энхжаргал, Н.Одончимэг 11 Амины орон сууц Ш.Энхтуяа 500 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2006 оны 86
44 П.Батдалай 5 Сувилал, ажилчдын орон сууц Ц.Даваацэрэн, П.Батдалай /эмнэлгийн барилга/ 720 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2011 оны 679
45 Баяуд трейд ХХК 16 Үйлчилгээтэй орон сууц Баяуд трейд ХХК 5000 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2007 оны 286
46 Жигүүр гранд групп ХХК 15 Үйлдвэрлэл Жигүүр гранд ХХК 4700 5 Эзэмшүүлэх   НЗД-ын 2008 оны 198