Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай

2014-03-25 00:00:00
2014 оны 03 сарын 25 өдөр                                                           дугаар А/204                     Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 21.2.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн 2013 оны 07 дугаар сарын 05, 10 дугаар сарын 22, 11 дүгээр сарын 29, 12 дугаар сарын 19, 2014 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 57 /тавин долоо/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил газрын талбайн хэмжээ, зориулалтыг өөрчлөн баталгаажуулсугай.
2.Газар эзэмших,ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөгдсөн нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны 302 дугаар захирамжийн иргэн Д.Хайсамбууд, 2010 оны 481 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Хосбаяр, иргэн Д.Төрмөнх-д, 2012 оны А/420 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Үнэнбатад, 2011 оны 677 дугаар захирамжийн Глобал эра ХХК-д, 2013 оны А/596 дугаар захирамжийн иргэн З.Дашжаргалд, 2003 оны 485 дугаар захирамжийн Ариун мэлмийн ХХК-д, 2008 оны 379 дүгээр захирамжийн Нэмүт констракшн ХХК-д, 2013 дны А/1142 дугаар захирамжийн Арвин унпарга ХХК-д, 2011 оны 123 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Пүрэвжавд, 2013 оны А/686 дугаар захирамжийн Ай Эс Юу Би ХХК-д, 2009 оны 93 дугаар захирамжийн Го-Орд ХХК-д, 2007 оны 482 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Ганхуягд, 2009 оны 672 дугаар захирамжийн ББ трейд ХХК-д, 2013 оны А/1050 дугаар захирамжийн Эс Жи Би Эй ХХК-д, 2012 оны А/452 дугаар захирамжийн Анагсархиа ХХК-д, 2008 оны 379 дүгээр захирамжийн иргэн П.Мөнхтөрд, 2014 оны А/52 дугаар захирамжийн Хуурмагнай ХХК-д, 2011 оны 474 дүгээр захирамжийн Донойтрейд ХХК-д, 2013 оны А/561 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Ганзоригд, 2010 оны 877 дугаар захирамжийн Бөхөд ХХК-д, 2010 оны 660 дугаар захирамжийн иргэн Б.Рэнцэндоржид, 2009 оны 672 дугаар захирамжийн иргэн Б.Жамбалсүрэнд, 2005 оны 348 дугаар захирамжийн иргэн Б.Чимгээ-д, 2013 оны А/192 дугаар захирамжийн иргэн Т.Марал-д, 2013 оны А/438 дугаар захирамжийн Тэсо констракшн ХХК-д, 2009 оны 20 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Уранчимэгд, 2011 оны 195 дугаар захирамжийн иргэн О.Ганбаатард, 2013 оны А/416 дугаар захирамжийн Тэсо ХХК-д, 2014 оны 55 дугаар захирамжийн  Стоун трейд  ХХК-д,
2
2008 оны 297 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Батсайханд, 2011 оны 492 дугаар захирамжийн иргэн Б.Доржханд, иргэн Ц.Батжаргалд,  2008 оны 457 дугаар захирамжийн Цагийн хүч ХХК-д, 2009 оны 670 дугаар захирамжийн Бөөн улиас трейд ХХК-д, 2010 оны 783 дугаар захирамжийн Мироку айко кай ТББ-д, 2013 оны А/398 дугаар захирамжийн Коёотэ ХХК-д, 2013 оны А/398 дугаар захирамжийн Ойн гудамж СӨХ-д, 2009 оны 216 дугаар захирамжийн иргэн Л.Мандариваад, 2013 оны А/1031 дүгээр захирамжийн Грийнресурс ХХК-д, 2009 оны 300 дугаар захирамжийн Тоонот гэр ХХК-д, 2007 оны 09 дүгээр захирамжийн Петровис ХХК-д, 2009 оны 20 дугаар захирамжийн иргэн Б.Батад, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 153 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Хандсүрэнд, нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 747 дугаар захирамжийн иргэн Д.Батжаргал, Д.Оюунгэрэл-д, 2009 оны Тулгуур-Импэкс ХХК-д, 2012 оны А/455 дугаар захирамжийн иргэн Б.Отгонжаргалд, 2013 оны А/686 дугаар захирамжийн Монголын Кёрлингийн холбоо ТББ, Мөсөн тоглоомын клуб ХХК-д, 2013 оны А/977 дугаар захирамжийн НВЦ ХХК-д, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2005 оны 22 дугаар захирамжийн  НВЦ ХХК-д, нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/752 дугаар захирамжийн Эрчим хүчний хөгжлийн төвд, 2013 оны А/975 дугаар захирамжийн Ананда Иога ХХК-д, 2011 оны 750 дугаар захирамжийн Бест товер ХХК-д, 2013 оны А/438 дугаар захирамжийн Гэгээн далай ХХК-д, 2011 оны 678 дугаар захирамжийн иргэн Н.Жавхлантөгс-д, 2010 оны 745 дугаар захирамжийн иргэн Г.Цэнгэл-д,  2013 оны А/1050 дугаар захирамжийн Хар дизайн ХХК-д, 2014 оны 54 дүгээр захирамжийн Домус пропеотиз ХХК-д, 2011 оны 437 дугаар захирамжийн Захирагчийн Ажлын алба, Пума ХХК-д, 2008 оны 187 дугаар захирамжийн Ж.Наранцэцэгт, 2014 оны А/113 дугаар захирамжийн Захирагчийн Ажлын алба, Пума ХХК-д хамаарах заалтуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
 
                                                                                                                                                                                  Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
03 дугаар сарын 25-ны өдрийн
 А/204 дүгээр  захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ, ЗОРИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙГАА
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Өмнөх зориулалт, талбайн хэмжээ /м2/ Хугацаа
 
Хэмжээ /м2/ Эдэлбэрийн хэлбэр Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын, дүүргийн Засаг даргын шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 Д.Хайсамбуу 3 Контор, сургууль Контор, сургуулийн барилга, 1544 м2 5 1188 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2004 оны 302
2 Б.Хосбаяр, Д.Төрмөнх 4 Цэцэрлэг Үйлчилгээ, 160 м2 5 365 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 481
3 Ш.Үнэнбат 12 Үйлчилгээтэй Орон сууц Үйлчилгээ 5 468 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2012 оны А/420
4 Глобал эра ХХК 15 Үйлчилгээ 230 15 240 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 677
5 З.Дашжаргал 20 Амины орон сууц Агуулах, аж ахуй 5 484 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны  А/596
6 Ариун мэлмий ХХК 20 Зочид буудал, үйлчилгээ Хүнсний ногоо 5 21023 Эзэмшүүлэх НЗД 2003 оны 485
7 Нэмүт констракшин ХХК 20 Үйлчилгээ, орон сууц Үйлдвэрлэл 5 5400 Эзэмшүүлэх НЗД 2008 оны 379
8 Арван ундарга ХХК 20 Үйлдвэрлэл Арвин ундарга ХХК /нэр буруу бичигдсэн/ 5 1860 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/1142
Баянзүрх дүүрэг
9 Ч.Пүрэвжав 4 Үйлчилгээ 1144 м2 5 1488 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 123
10 Ай Эс Юу Би ХХК 26 Үйлчилгээтэй орон сууц Орон сууц, 19000 м2 5 17390 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/686
11 Го-Орд ХХК 22 Орон сууц Аж ахуйн 5 8760 Ашиглуулах НЗД-ын 2009 оны 93
12 Ч.Ганхуяг 16 Цэцэрлэг, орон сууц, үйлчилгээ Агуулах, гараж 5 3994 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 482
13 ББ трейд ХХК 18 Орон сууц Агуулах, контор, машины зогсоол /541м2/ 5 1120 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 672
14 Эс Жи Би Эй ХХК 18 Үйлчилгээ 750м2 5 1700 Ашиглуулах НЗД-ын 2013 оны А/1050
15 Анагсархиа ХХК 1 Үйлчилгээ Сүхбаатар дүүрэг
1-р хороо, /214м2/
5 889 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2012 оны А/452
16 П.Мөнхтөр 25 Үйлчилгээ 419 м2 5 441 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 379
17 Хуурмагнай ХХК 16 Үйлчилгээтэй орон сууц Агуулах, аж ахуй 5 3190 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны А/52
18 Донойтрейд ХХК 22 Үйлчилгээтэй орон сууц Модны зах 5 2800 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 474
19 Д.Ганзориг 25 Үйлчилгээтэй орон сууц Аж ахуй 5 2782 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны  А/561
20 Бөхөд ХХК 8 Цэцэрлэг, үйлчилгээ, орон сууц Худалдаа үйлчилгээ 5 5412 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 877
21 Б.Рэнцэндорж 16 Орон сууц Үйлдвэрлэл 5 1714 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 660
22 Б.Жамбалсүрэн 22 Орон сууц Эмнэлэг 5 700 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 672
23 Б.Чимгээ 3 Үйлчилгээ 550 м2 5 622 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2005 оны 348
24 Т.Марал 8 Үйлчилгээтэй амины орон сууц Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 5 808 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/192
Сонгинохайрхан дүүрэг
25 Тэсо констракшн ХХК 6 Орон сууцны хороолол Тэсо констракшн ХХК 63282 м2 5 9981 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/438
26 Тэсо констракшн ХХК 6 Орон сууцны хороолол 5 53301 Эзэмшүүлэх
27 Ц.Уранчимэг 18 Үйлчилгээ 305 м2 5 600 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 20
28 О.Ганбаатар 18 Үйлчилгээтэй орон сууц 452 м2, /Үйлчилгээ/ 5 652 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 195
29 Тэсо ХХК 18 Аж ахуй 2512 м2 5 3891 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/416
30 Стоун трейд ХХК                Мон металл констракшн ХХК 19 Худалдаа үйлчилгээ Стоун трейд ХХК                    300 м2 5 800 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны  55
31 Ч.Батсайхан 19 Үйлчилгээтэй орон сууц үйлчилгээ 5 900 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 297
32 Б.Доржханд 29 Амины орон сууц Б.Доржханд          1032 м2         Ц.Батжаргал  874м2 5 2376 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 492
33 Цагийн хүч ХХК 32 Орон сууц 100000 м2 5 74558 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 457
34 Хар дизайн ХХК 20 Үйлчилгээ, орон сууц 400  м2
орон сууц
5 708 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/1050
35 Домус пропеотиз ХХК 1 Орон сууц Ашиглуулах  5 63037 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2014 оны 54
Сүхбаатар дүүрэг
36 Бөөн-Улиас трейд ХХК 6 Контор Агуулах 5 102 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 670
37 Мироку айко кай ТББ 8 Контор, сургалт 1180 м2 5 1670 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 783
38 Коёотэ ХХК 1 Орон сууц, үйлчилгээ Коёотэ ХХК / 5437 м2 /, Ойн гудамж СӨХ / 2834 м2 / 5 1938 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/398
39 Ойн гудамж СӨХ 1 Орон сууцны орчны газар 5 6333 Ашиглуулах
40 Л.Мандариваа 1 Үйлчилгээ 300 м2 5 528 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 216
41 Грийнресурс ХХК 2 Контор, үйлчилгээ 360 м2 5 424 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/1031
42 Тоонот гэр ХХК 8 Үйлчилгээ 100 м2 5 118 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 300
Чингэлтэй дүүрэг
43 Петровис ХХК 8 Шатахуун түгээх станц 3000 м2 5 2303 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 09
44 Б.Бат 9 үйлчилгээ Ж.Хандсүрэн /700м2/ 5 1270 Эзэмшүүлэх  ДЗД-ын 2009 оны 153
Б.Бат /500м2/ НЗД-ын 2009 оны 20
45 Д.Батжаргал
Д.Оюунгэрэл
5 Үйлчилгээ Орон сууц 5 1230 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 747
Хан-Уул дүүрэг
46 Тулгуур-Импэкс ХХК 1 үйлчилгээтэй орон сууц Орон сууц 5 560 эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 512
47 Б.Отгонжаргал 3 орон сууц, үйлчилгээ Контор, үйлчилгээ 5 2472 эзэмшүүлэх НЗД-ын 2012 оны А/455
48 Мөсөн тоглоомын клуб ХХК 11 орон сууц, үйлчилгээ Монголын Кёрлингийн холбоо  ТББ  6400 м2  /газрын байршил/ 5 980 эзэмшүүлэх НЗД-н 2013 оны А/686
49 Монголын Кёрлингийн холбоо  ТББ 11 Өвлийн спортын цогцолбор 5 5420 Эзэмшүүлэх
50 НВЦ ХХК 2 үйлчилгээтэй орон сууц /834 м2, 2508 м2/ 5 3342 эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/977 ДЗД-ын 2005 оны 22 ,
Ү-2206000124 Ү-2206012956
51 Эрчим хүчний хөгжлийн төв 2 орон сууц Авто гараж 5 1149 эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/752, МУ-н төрийн өмчийн хорооны 2014 оны 3 тоот тогтоол 
52 Ананда Иога ХХК 10 орон сууцны хороолол газрын байршил 5 5000 эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/975
53 Бест товер ХХК 8 Орон сууц сургууль, цэцэрлэг 40000 м2 5 61420 эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 750
54 ТВ-5 телевиз, Гэгээн далай ХХК 2 Үйлчилгээ 520 м2 5 600 эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/438
55 Н.Жавхлантөгс 11 Амины орон сууц 610 5 1295 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 678
56 Г.Цэнгэл 11 Амины орон сууц 307 5 725 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 201 оны 745
57 Пума ХХК 4 Орон сууц Улаанбаатар хотын Захирагчийн алын алба, Пума ХХК /80000м2/, Ж.Наранцэцэг /590м2/ 5 87700 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 437
НЗД-ын 2008 оны187