Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2014-03-25 00:00:00
2014 оны 03 сарын 25 өдөр                                                                   дугаар А/203                       Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 дэх хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэн сайжруулах, шинээр барих ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаврыг боловсруулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.
 
Ажлын хэсгийн ахлагч С.Баярбаатар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
 
Гишүүд Р.Батчимэг Барилга, хот байгуулалтын яам
Орон сууц нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/
 
  Б.Баатарцогт Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам,
Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/
 
  Л.Алтангэрэл Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн усан хангамж ариутгах татуурга хариуцсан мэргэжилтэн
 
  Д.Оюунжаргал Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Дэд бүтцийн хэлтсийн усан хангамж, ариутгах татуургын инженер
 
  Д.Басандорж Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Усны нэгдсэн менежментын төвийн захирал,  доктор профессор /зөвшилцсөнөөр/
 
  Р.Нямжав Монгол улсын зөвлөх инженер, Цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөл, зөвлөх үйлчилгээ /зөвшилцсөнөөр/
 
 
 
2
 
  Б.Батсүх
 
Ус сувгийн удирдах газрын Техникийн бодлогын хэлтсийн дарга
 
Нарийн бичгийн дарга Д.Анхбат Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн  Ус хангамж, ариутгах татуурга, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ хариуцсан мэргэжилтэн
 
2. Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэн сайжруулах, шинээр барих ажлын зургийн даалгаврыг 2014 оны 04 дүгээр сарын 07-ны дотор батлуулахыг Ажлын хэсэгт даалгасугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                       Э.БАТ-ҮҮЛ