Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2014-03-17 00:00:00
2014 оны 03 сарын 17 өдөр                                                 дугаар А/177                             Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3, 29.2, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт “Байгаль орчинд халгүй үйлдвэрлэл эрхлэх нийтлэг журам”-ын төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.
2. Нийтлэг журмын төслийг Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд 2014 оны 2 дугаар улиралд багтаан хэлэлцүүлэхийг ажлын хэсгийн ахлагч Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэд даалгасугай.
 
           
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             
 
 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
03 дугаар сарын 17 -ны өдрийн
А/177 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
 
Ажлын хэсгийн ахлагч Т.Бат-Эрдэнэ Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
Гишүүд:
 
С.Отгонгэрэл Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга
Г.Пүрэвсүрэн Нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын дарга
Ч.Батсайхан Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны дарга
Э.Тэмүүлин Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын дарга
Г.Түвшинжаргал Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
Д.Хоролмаа

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтсийн дарга

Г.Дарханчулуун Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн мэргэжилтэн
Э.Жаргалсайхан Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын мэргэжилтэн
З.Мөнгөнзул Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн
Н.Цэвэг-Очир Ус сувгийн удирдах газар Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын Усны төв лабораторын эрхлэгч
Г.Хоролмаа Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны Ногоон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/
Б.Батцэцэг Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/
Г.Түмэнжаргал Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын Цэвэр хөгжил, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих газрын дарга
Ц.Эрдэнэбаатар Монголын мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Г.Ёндонсамбуу Монголын ноос ноолуурын холбооны дэд тэргүүн
Нарийн бичгийн  дарга       Ч.Чулуунцэцэг Нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын мэргэжилтэн