Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2014-03-17 00:00:00
2014 оны 03 сарын 17 өдөр                                                   дугаар А/174                          Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Орон сууцны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.2, 8.2.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3.4. заалт, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтод тусгагдсан нийслэлийн орон сууцны бодлогыг сайжруулах ажлын хүрээнд Нийслэлийн Орон сууцны корпораци байгуулах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
 
Ажлын хэсгийн
дарга:            
С.Очирбат          Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
 
Гишүүд: Н.Нацагдорж Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитектор бөгөөд Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга
 
  С.Баярбаатар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
 
  С.Отгонгэрэл Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга
 
  Э.Тэмүүлин Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газрын дарга
 
  Ш.Төмөрбаатар Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга
 
  Б.Энхбаяр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
 
 
 
2
 
  Б.Цэрэнбалжид Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Дэд бүтцийн хэлтсийн дарга
 
  О.Одбаяр
 
Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга
 
  С.Уранчимэг Сургалт, судалгааны нийгэм судлаач төвийн тэргүүн /зөвшилцсөнөөр/
     
Нарийн бичгийн
дарга:
 
Б. Сарнай
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
        
            2.Нийслэлийн Орон сууцны корпорацийн дүрэм, бүтэц, орон тоо, санхүүжилтийн төслийг боловсруулан Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд 2014 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг          /С.Очирбат/-т даалгасугай. 
 
 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                    Э.БАТ-ҮҮЛ