Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2014-03-14 00:00:00
2014 оны 03 сарын 14 өдөр                                               дугаар А/163                               Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны ”Журам батлах тухай” 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Боловсролын газар, Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Өмчийн харилцааны газраас хэрэгжүүлж буй авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх төслийн хүрээнд 2014 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулагдах  “Авлигын эсрэг хамтдаа” сэдэвт дэвжээ тэмцээнийг зохион байгуулах ажлын хэсгийг хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
2. “Авлигын эсрэг хамтдаа” сэдэвт дэвжээ тэмцээнийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах ажлыг зохион байгуулахыг  Тамгын газар   /Ё.Гэрэлчулуун/-т даалгасугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                              Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
03 дугаар сарын 14 –ний  өдрийн
А/163 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
 
Ахлагч:              Ү.Ганболд                 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                          Нутгийн захиргааны удирдлагын  хэлтсийн
                                                          дарга 
 
Гишүүд:         Б.Бат-Отгон              Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан
                                                      сэргийлэх соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга,
                                                     эрхэлсэн комиссар  /зөвшилцсөнөөр/
 
                     С.Отгонгэрэл            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                      Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга
 
                      Б.Түвшинтөгс          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                     Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах          
                                                                     хэлтсийн дарга
 
                     Ц.Отгонбагана         Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга
 
                     Н.Нацагдорж           Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын
                                                                       дарга
                     Ш.Төмөрбаатар       Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын                                                                                                                              дарга
 
                      С.Туул                        Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга
 
                       А.Баянмөнх              АНУ-ын Азийн сангийн Засаглалын
                                                                        хөтөлбөрийн менежер     
 
Нарийн бичгийн
дарга              Э.Мөнхдөл                Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                       Нутгийн захиргааны удирдлагын  хэлтсийн
                                                          мэргэжилтэн