Хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

2014-03-13 00:00:00
2014 оны 03 сарын 13 өдөр                                       дугаар А/160                                       Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай  хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “д”, 29.2 дахь хэсэг,  Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 36 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан  “Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтод хөтөлбөр”-ийн 4.1.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг сайжруулах, менежментийг боловсронгуй болгох ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх  хөтөлбөр боловсруулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллуулсугай.
 
Ажлын хэсгийн
дарга              Б.Бадрал                  Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер                                                                                              бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга 
 
Гишүүд          Л.Эрдэнэбат              Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
                                                        албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн
                                                        ахлах мэргэжилтэн           
 
Д.Анхбат                   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
Н.Мөнхбат                Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Дэд бүтцийн хэлтсийн цахилгааны инженер
 
М.Гансэлэм              Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын       Архитектур дизайны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
С.Баяр-Өлзий         “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТГГ-ын ерөнхий инженер бөгөөд шуурхай удирдлагын төвийн дарга
 
Нарийн бичгийн
дарга                                     Б.Эрдэнэбат              Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын                                                                                                           албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн   
                                                                                 мэргэжилтэн

2. Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх  хөтөлбөрийг 2014 оны 05 дугаар сарын 20-ны дотор боловсруулан Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд оруулан хэлэлцүүлэхийг Ажлын хэсгийн дарга  /Б.Бадрал/-д үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                        Э.БАТ-ҮҮЛ