Хөрөнгө гаргах тухай

2013-10-07 00:00:00
2013 оны 10 сарын 07 өдөр                                                дугаар А/922                                         Улаанбаатар хот
  
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.5 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44,  2013 оны 112 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн             ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлд шинжлэх  ухааны  мал  эмнэлгийн  байгууллага  байгуулагдсаны 90 жилийн ойг тохиолдуулан  мал  эмнэлгийн  байгууллагын  үйл  ажиллагааг сурталчлахад  шаардагдах  16 775 000 /арван зургаан сая долоон  зуун далан таван мянган/ төгрөгийг Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс гаргахыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т  зөвшөөрсүгэй.
 
2.Батлагдсан хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулж,  тайланг  Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэхийг Мал  эмнэлгийн  газар /А.Нарантуяа/-т үүрэг болгосугай.
                               НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                               БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                               ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                            Э.БАТ-ҮҮЛ