Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай

2020-10-21 10:50:54

2020 оны 10 сарын 21-ний өдөр                                           Дугаар А/1224                                   Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн

хугацааг сунгах тухай

 

 

        Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1, 16.2, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 92 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

        1.“Геоцацраг” ХХК-ийн эзэмшдэг түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын 16/R077 дугаартай тусгай зөвшөөрлийн хугацааг дууссанаас хойш 2 жилээр сунгасугай. 

 

      2.Аж ахуйн нэгжийн хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хавсралтад тэмдэглэл хийж, баталгаажуулахыг Нийслэлийн Байгаль орчны газар /Э.Баттулга/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

                                    ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН АСУУДАЛ

                                    ХАРИУЦСАН НЭГДҮГЭЭР

                                    ОРЛОГЧ                                    Ж.БАТБАЯСГАЛАН