Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020-10-07 09:05:49

2020 оны 10 сарын 07-ны өдөр                                          Дугаар А/1180                                     Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-гийн “г”, “л” 29.2, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 92 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Түргэн үйлчилгээний цэг эрхлэгчдээс ирүүлсэн хүсэлтийг судалж санал, дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Дарга:                      -Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөр

 

Гишүүд:                    -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга А.Даваажаргал;

 

                                 -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс үйлдвэрлэл,

                                 худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга Д.Оюунболор;

 

                                 -Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Л.Эрдэнэчулуун;

 

                                 -Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны даргын үүрэг гүйцэтгэгч А.Энхманлай;

                       

                                 -Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газрын дарга Ш.Цогбаатар;

                       

                                 -Нийслэлийн Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын дарга Ч.Сайханбаяр;

                       

                                 -Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч Э.Батбилэг;

                       

                                 -Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын орлогч Т.Батцогт;

                       

                                 -Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын орлогч Ц.Шижир;

                       

                                 -Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын орлогч О.Ганбаатар;

                

                                 -Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогч Г.Батсайхан;

                       

                                 -Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч Ж.Лхагвасүрэн;

 

                                 -Улаанбаатар Смарт карт ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Ган-Эрдэнэ /зөвшилцсөнөөр/

                       

                                 -Монголын худалдаачдын холбоо ТББ-ын тэргүүн З.Пунсалдулам /зөвшилцсөнөөр/

                       

                                 -ТҮЦ-ээр амь зуугчдын холбоо ТББ-ын тэргүүн Н.Батцэцэг /зөвшилцсөнөөр/

                   

                                 -Монголын худалдаачдын холбоо ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн

                                 гишүүн Э.Урантөгс /зөвшилцсөнөөр/

                    

                                 -ТҮЦ-ээр амь зуугчдын холбоо ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн

                                 гишүүн Н.Энхцэцэг /зөвшилцсөнөөр/;

Нарийн бичгийн

дарга:                        -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс үйлдвэрлэл,

                                  худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн  Д.Эрдэнэцэцэг;

 

                                  -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс 

                                  үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн  мэргэжилтэн Т.Сэргэлэн.

 

       2.Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан санал, дүгнэлтийг 2020 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Т.Гантөмөр/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

                                        ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН АСУУДАЛ 

                                        ХАРИУЦСАН НЭГДҮГЭЭР

                                        ОРЛОГЧ                                        Ж.БАТБАЯСГАЛАН