Шагнах тухай

2020-09-03 09:00:15

2020 оны 09 сарын 03-ны өдөр                                      Дугаар А/1095                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

 

Шагнах тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 92 дугаар захирамж, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1998 оны 23 дугаар, 2015 оны 134 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Нийслэлийн нутгийн захиргаа, олон нийт, аж ахуйн нэгж, хувийн хэвшлийн байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж Улаанбаатар хотын хөгжил цэцэглэлтэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа дараах хүмүүсийг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн шагналаар шагнасугай.

 

      2.Шагнал олгоход шаардагдах 6,840,000 /зургаан сая найман зуун дөчин мянга/ төгрөгийг Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /Ц.Уртнасан/-т зөвшөөрсүгэй.

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                               

 

 

                                          НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

                                          ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН АСУУДАЛ

                                          ХАРИУЦСАН НЭГДҮГЭЭР

                                          ОРЛОГЧ                    Ж.БАТБАЯСГАЛАН