Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

2020-06-12 08:15:38

2020 оны 06 сарын 12-ны өдөр                                        Дугаар А/806                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Захирамжид өөрчлөлт оруулах

тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 9/36 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/327 дугаар захирамжийн хавсралтаар баталсан “Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд худалдан авах Архивын цаасан баримтад цахим хувь үйлдэх, тоон хэлбэрт хувиргах ажилд шаардагдах техник, тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшлын жагсаалт”-ын 4-т батлагдсан “Ухаалаг самбар /1ш/” гэснийг “Зурагт /1ш/” гэж  өөрчилсүгэй. 

 

 

 

 

 

 

                                                      НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                      БӨГӨӨД  УЛААНБААТАР

                                                      ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                             С.АМАРСАЙХАН