Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020-01-07 09:25:50

2020 оны 01 сарын 07-ны өдөр                                          Дугаар А/12                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

    1.Улаанбаатар хотын “Эдийн засгийн форум-2020”-ыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсугай.

 

        2.Форумыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.   

 

Ахлагч:                      -Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал

                                  хариуцсан нэгдүгээр орлогч.

 

Гишүүд:                     -Нийслэлийн Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн

                                  бодлогын асуудал хариуцсан орлогч;

                                 -Нийслэлийн Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан

                                 төслүүдийн удирдагч;

                                 -Нийслэлийн Инноваци, технологийн асуудал хариуцсан

                                 төслүүдийн удирдагч;

                                 -Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан

                                 төслүүдийн удирдагч;

                                 -Нийслэлийн Зам, тээврийн асуудал хариуцсан

                                 төслүүдийн удирдагч;

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Технологи, инноваци, төсөл

                                 хөтөлбөр, хамтын ажиллагаа хариуцсан зөвлөх;

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Төсөв, санхүү хариуцсан зөвлөх;

                                 -Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд

                                 Захирагчийн ажлын албаны дарга;

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга; 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн

                                 захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга;

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн

                                 сангийн хэлтсийн дарга;

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн

                                 бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга;

                                -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад

                                харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга;

                                -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төсөл,

                                хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтсийн дарга;

                                -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн

                                бодлогын хэлтсийн дарга;

                                -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл

                                мэдээлэлтэй харилцах хэлтсийн дарга;

                                -Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын дарга;

                                -Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацийн

                                газрын дарга;

                                -Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын дарга;

                                -Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын дарга;

                                -“Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ХК-ийн ерөнхий захирал

                                -“Ард санхүүгийн нэгдэл” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал,

                                -Улаанбаатар хотын Худалдааны танхимын ерөнхийлөгч

                                Ч.Ганхуяг /тохиролцсоноор/;

                                -“Ард секюритиз ҮЦК” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

                                Ж.Золзаяа /тохиролцсоноор/;

                                -“Ард санхүүгийн нэгдэл” ХК-ийн Хөрөнгө оруулалт

                                эрхэлсэн захирал Э.Амарбаясгалан /тохиролцсоноор/;

                                -“Ард санхүүгийн нэгдэл” ХК-ийн Маркетинг хариуцсан

                                захирал Б.Ариунаа /тохиролцсоноор/;

                                -Улаанбаатар хотын Худалдааны танхимын дэд захирал

                                Ч.Түвшинзаяа /тохиролцсоноор/.

Нарийн бичгийн

дарга:                       -Улаанбаатар Хөгжлийн корпораци ХХК-ийн гүйцэтгэх

                                 захирал;

                                 -Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ХХК-ийн

                                 гүйцэтгэх захирал;

                                 -“Ард санхүүгийн нэгдэл” ХК-ийн Үйл ажиллагаа

                                 хариуцсан захирал Ж.Алтангүний /тохиролцсоноор/.

 

     3.Эдийн засгийн форумын бэлтгэл ажлыг сайтар хангаж, өндөр хэмжээнд зохион байгуулан, дүнг танилцуулж ажиллахыг Ажлын хэсэг /Ж.Батбаясгалан/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                             НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                             БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                             ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                             С.АМАРСАЙХАН