Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай

2013-06-21 00:00:00
2013 оны 06 сарын 21 өдөр                                         дугаар А/615                                               Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дах хэсэг, Засгийн газрын  2012 оны 129 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын 2013 оны 29 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн дотоод аудитын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй  байгуулсугай.Үүнд:
 
Дарга                        Э.Бат-Үүл                  Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч
 
            Гишүүд:         Н.Батаа                     Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн
                                                                        засгийн асуудал хариуцсан  орлогч
 
                                    Ё.Гэрэлчулуун         Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        дарга 
 
                                    Э.Ганхүү                   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
 
                                    М.Эрдэнэжаргал     Монголын мэргэжшсэн нягтлан бодогчдын
                                                                        институтын   аудитын хорооны дарга
                                                           
                                    А.Одгэрэл                 Санхүү, эдийн засгийн дээд сургуулийн багш                                                                                              
Нарийн бичгийн
дарга                                                             Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын дарга
 
 
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                        БӨГӨӨД  УЛААНБААТАР
                        ХОТЫН  ЗАХИРАГЧ                                                     Э.БАТ-ҮҮЛ