Шагнах тухай

2019-07-04 15:30:57

2019 оны 07 сарын 04-ний өдөр                           Дугаар А/678                                                  Улаанбаатар хот

  

Шагнах тухай

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1998 оны 23 дугаар, 2015 оны 134 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх, хотын засаглал, орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт хэрэгжилтийг сайжруулах чиглэлээр олон төрлийн төсөл, хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж, Улаанбаатар хотын хөгжил цэцэглэлтэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа Швейцарын хөгжлийн агентлагийн захирал, Ерөнхий консул Габриелла Спирлиг Улаанбаатар хотын “Хүндэт тэмдэг”-ээр  шагнасугай.

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                  С.АМАРСАЙХАН