Эргэлтийн бус хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай

2013-05-28 00:00:00
2013 оны 05 сарын 28 өдөр                                            дугаар А/530                                             Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-ын, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 197 тогтоолоор батлагдсан“ Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах, олж авах, бүртгэх журам”-ыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Багануур дүүргийн “Автожим” нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын балансад бүртгэлтэй  нийт 88 000 000  /наян найман сая/ төгрөгийн өртөг бүхий хавсралтанд заасан хөрөнгийг Багануур дүүргийн Тээвэр зохицуулалтын албаны балансад шилжүүлэн, данс бүртгэлээс хасахыг Багануур дүүргийн “Автожим” нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар /Д.Батнасан/-т зөвшөөрсүгэй.
 
2. Балансаас балансанд шилжин ирж буй хөрөнгийг зохих журмын дагуу данс бүртгэлдээ бүртгэн авч, өмчийн ашиглалт хамгаалалтыг хариуцан ажиллахыг Багануур дүүргийн Тээвэр зохицуулалтын алба
/Ж.Октябрь/-д даалгасугай.
 
3. Энэхүү захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
                         НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                         БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                         ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ