Журам батлах тухай

2013-05-16 00:00:00
2013 оны 05 сарын 16 өдөр                                         дугаар А/490                                                     Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын  Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 –ын “а”, 29.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Авлигын эсрэг нийслэлийн Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журмыг хавсралтаар баталсугай.
 
2. Авлигын эсрэг нийслэлийн Олон нийтийн зөвлөлийн үйл ажиллагаанд чиг үүргийн дагуу дэмжлэг үзүүлэн захирамжийн биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т үүрэг болгосугай.
 
 
 
                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                           ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                 Э.БАТ-ҮҮЛ