Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-03-20 09:00:36

2019 оны 03 сарын 20-ны өдөр                                          Дугаар А/207                                      Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.“Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагаанд дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ажлын  хэсгийн

ахлагч:                                -Нийслэлийн  Засаг даргын  Тамгын   газрын дарга

                                           М.Отгонбаяр

       

Гишүүд:                              -Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

                                          төлөөлөгч Ч.Гантулга /зөвшилцсөнөөр/;

 

                                          -Нийслэлийн  Засаг даргын  Тамгын   газрын Хууль,

                                          эрх зүйн хэлтсийн дарга А.Даваажаргал;

 

                                          -Нийслэлийн  Засаг даргын  Тамгын   газрын Хяналт

                                          шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Х.Гантулга;

 

                                          -Нийслэлийн  Засаг даргын  Тамгын   газрын Бодлого,

                                          төлөвлөлтийн  хэлтсийн дарга Г.Өлзийбаяр;

 

                                          -Нийслэлийн  Засаг даргын  Тамгын   газрын Санхүү,

                                          төрийн сангийн хэлтсийн дарга Э.Ганхүү;

 

                                          -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын  албаны

                                          Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга Т.Хэрлэн;

 

                                          -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны

                                          Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн дарга Ц.Рэгзэдмаа;

 

                                          -Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын орлогч

                                          дарга Б.Индра.

 

Нарийн бичгийн

дарга:                                 -Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын дарга Б.Жавзан 

 

     2.“Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагаатай танилцаж, дүнг 2019 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг /М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.

 

 

 

 

                                              НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                              БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                              ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                   С.АМАРСАЙХАН