Захирамж хүчингүй болгох тухай

2019-03-14 10:00:39

2019 оны 03 сарын 14-ний өдөр                                       Дугаар А/193                                       Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Захирамж хүчингүй болгох тухай

 

 

        Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2016 оны 37 дугаар захирамж, Эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн “Нийслэлийн Эрүүл мэндийн салбар зөвлөл байгуулах тухай” А/752 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                      НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД

                                      УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                      ЗАХИРАГЧ                                                       С.АМАРСАЙХАН