Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-02-22 09:00:05

2019 оны 02 сарын 22-ны өдөр                                              Дугаар А/118                                   Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 198 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:  

 

     1.Улаанбаатар, Санкт-Петербург хотуудын найрамдалт харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор 2019 оны 06 дугаар сард Санкт-Петербург хотод зохион байгуулагдах “Улаанбаатар хотын өдрүүд” арга хэмжээг нийслэлийн хэмжээнд хариуцан ажиллах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

 

Ахлагч:                              -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр

 

Гишүүд:                             -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны

                                          удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболд;

 

                                         -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн

                                         хэлтсийн дарга Э.Ганхүү;

 

                                         -Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дарга Ж.Дамдинцэрэн;

 

                                         -Улаанбаатар хотын музейн дарга С.Цацралт;

 

                                         -“Улаанбаатар чуулга” ОНӨҮГ-ын дарга Р.Мөнхсайхан;

 

                                         -Шинжлэх ухааны академийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн

                                         захирал, доктор С.Чулуун /тохиролцсоноор/;

 

                                         -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон  

                                         нийттэй харилцах хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн М.Батбаатар.

 

Нарийн бичгийн                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад
дарга                                 харилцааны хэлтсийн дарга Ш.Сүхбаатар.

 

       2.“Улаанбаатар хотын өдрүүд” арга  хэмжээг өндөр хэмжээнд зохион байгуулж, үр дүнг танилцуулахыг Ажлын хэсэг /М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                     НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ,

                                     АГААРЫН  БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

                                     ОРЛОГЧ                                 Ж.БАТБАЯСГАЛАН