Дүрэм, бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай

2019-02-15 10:50:32

2019 оны 02 сарын 15-ны өдөр                                   Дугаар А/106                                           Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Дүрэм, бүтэц, орон тоог шинэчлэн

батлах тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 198 дугаар захирамж, Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 17 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дүрмийг нэгдүгээр,  бүтэц, орон тоог хоёрдугаар хавсралт ёсоор тус тус шинэчлэн баталсугай.

 

       2.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан “Дүрэм батлах тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/755 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                         НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НОГООН ХӨГЖИЛ,

                                         АГААРЫН  БОХИРДЛЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН

                                         ОРЛОГЧ                                 Ж.БАТБАЯСГАЛАН