Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-04-15 00:00:00
2013 оны 04 сарын 15 өдөр                                                дугаар А/391                                          Улаанбаатар хот
  
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2012 оны 6/20 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. ”Цахилгаан тээвэр” нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрыг хувьцаат компанийн хэлбэрт шилжүүлэх судалгаа, төслийг хянан холбогдох шийдвэр гаргуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
 
            Ажлын хэсгийн
            дарга:                         Н.Батаа                    Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү,
                                                                                    эдийн засгийн асуудал хариуцсан
                                                                                    орлогч
            Орлогч дарга:          Т.Батдорж                Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                                    орлогч дарга
            Гишүүд:                      Н.Буянхишиг            Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                                    Өмчийн ашиглалт, хамгаалалтын
                                                                                    хэлтсийн дарга
                                                Б.Билигт                    Нийслэлийн Тээврийн газрын хэлтсийн
                                                                                    дарга бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогч
                                                Ж.Энхтөр                   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                                     Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн
                                                                                    ахлах мэргэжилтэн
                                                Д.Жаргалсайхан      Цахилгаан тээвэр нийслэлийн өмчит
                                                                                     үйлдвэрийн газрын захирал
            Нарийн бичгийн
            дарга:                         Э.Тэмүүжин               Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                                       Өмчийн ашиглалт, хамгаалалтын
                                                                                       хэлтсийн мэргэжилтэн
 
2. Цахилгаан тээвэр нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрыг хувьцаат компаний хэлбэрт шилжүүлэх төслийг 2013 оны 2 дугаар улиралд багтаан Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Н.Батаа/-т үүрэг болгосугай.
 
                       
           
 
                                              НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                                                                          
                                              БӨГӨӨД УЛААНБААТАР                                                                                                        
                                              ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                   Э.БАТ-ҮҮЛ