Буцалтгүй тусламж олгох тухай

2013-03-26 00:00:00
2013 оны 03 сарын 26 өдөр                                          дугаар А/326                                                    Улаанбаатар хот
  
Монгол Улсын Засаг  захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын  тухай хуулийн 29 дугаар  зүйлийн 29.2 дахь хэсэг,  Нийслэлийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр  тогтоолыг үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн  баатар,  гавъяат хуульч Б.Чимид нь өвчний улмаас нас нөгцөж, хүнд гарз тохиолдсон тул гэр бүлд нь дэмжлэг болгон 3.000.000 /гурван  сая/ төгрөгийн  нэг  удаагийн  буцалтгүй тусламж олгосугай.
 
2. Буцалтгүй тусламжинд олгох 3.000.000 /гурван  сая/ төгрөгийг Засаг  даргын нөөц сангаас гаргахыг Тамгын  газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.   
 
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
                        САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН  
                       АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
                        ОРЛОГЧ                                             Н.БАТАА