Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-03-15 00:00:00
2013 оны 03 сарын 15 өдөр                                               дугаар А/306                                           Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “л”, 29.2, 30 дугаар зүйлийн 30.1.1, 30.1.5 дахь заалт, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.2 дахь заалт, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5 дахь заалт, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.7, 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь хэсэг, Барилгын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.3 дахь заалт, 15 дугаар зүйлийн 15.1.4 дэх заалт, Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэм /БНбД 30.01.04/-ийн 6.3, 6.24 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд нийслэл, дүүргүүдийн гудамж, талбайн тохижилтыг сайжруулах зорилгоор нийтийн эзэмшлийн газар, зам талбай дээр үйл ажиллагаа явуулж буй зөвшөөрөлгүй баригдсан болон байрлуулсан объектийг буулгах, нүүлгэн шилжүүлэх, төрийн өмчийн газрыг чөлөөлөх, Газрын тухай, Барилгын тухай, Хот байгуулалтын тухай хууль, “Хот, тосгоны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэм” болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгаж, дүгнэлт гаргах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах ажлыг 2013 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 4 сарын хугацаатай зохион байгуулсугай.
 
2. Энэ ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:
 
Ажлын хэсгийн
ахлагч                           С.Очирбат               Нийслэлийн Засаг даргын Хот
                                                                          байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын
                                                                          асуудал хариуцсан орлогч
 
Орлогч                          Б.Бадрал                 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер
                                                                           бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
 
Гишүүд                         Н.Нацагдорж           Улаанбаатар хотын Ерөнхий
                                                                           Архитектор бөгөөд Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний
                                                                           газрын дарга 
                       
                                       Ш.Төмөрбаатар       Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга
 
                                       М.Ням-Очир             Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын орлогч дарга
 
                                       Д.Батжаргал            Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга
 
                                       Ч.Жаргалсайхан     Замын цагдаагийн газрын дэд бөгөөд нийслэлийн
                                                                           Замын цагдаагийн газрын дарга
 
                                       Д.Нанзаддорж         Нийслэлийн Автозамын газрын дарга
 
                                       Х.Батбилэг                Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга
 
                                       О.Одбаяр                  Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Барилга,
                                                                            хот  байгуулалтын хэлтсийн дарга
 
                                        Б.Батчимэг               Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Кадастрын
                                                                            хэлтсийн дарга
 
                                        Н.Баяр                       Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Газар
                                                                             чөлөөлөх  хэлтсийн дарга
 
                                        Н.Шинэ-Оргил         Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын
                                                                            ахлах байцаагч
 
                                                                             Дүүргийн Засаг даргын орлогч нар
 
                                                                             Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албаны дарга нар
           
Нарийн бичгийн
            дарга                 М.Батсайхан              Нийслэлийн Өмчийн харилцааны
                                                                              газрын орлогч дарга
 
3. Ажлын хэсгийн удирдамжийг хавсралтаар баталсугай.
 
4. Энэхүү ажлыг зохион байгуулж, дүнг 2013 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /С.Очирбат/-т даалгасугай.
 
5. Дүүргүүдэд Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан салбар ажлын хэсэг байгуулж бүрэлдэхүүнд нь нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дүүрэг хариуцсан газар зохион байгуулагч, архитектор, улсын байцаагч нарыг оролцуулж ажиллуулахыг Дүүргийн Засаг дарга нарт даалгасугай.
 
6. Энэхүү ажлын үр дүнд чөлөөлөгдсөн байршлууд дээр тохижилтын зургийг ерөнхий төлөвлөгөөнд уялдуулан богино хугацаанд хийж гүйцэтгэн батлуулж Захирагчийн ажлын албанд хүлээлгэн өгөхийг Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн /С.Цахиур/-д даалгасугай.
 
7. Газар чөлөөлж тохижилтын зураг хийгдсэн байршлууд дээр иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын идэвхи санаачлагыг өрнүүлэх замаар татан оролцуулж төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хангаж тохижилт хийж ажиллахыг нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба /Б.Бадрал/-д даалгасугай.
 
8. Энэхүү ажлын явцад газар чөлөөлөх болон тохижилт хийхэд шаардагдах хөрөнгийг тухай бүрт нь тооцож олгохыг Тамгын газрын  Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.
 
9. Энэхүү 4 сарын аяныг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж, иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын санаачлагыг өрнүүлэн идэвхи оролцоог нэмэгдүүлж ажиллахыг Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс /Б.Түвшинтөгс/-т үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                               Э.БАТ-ҮҮЛ