Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай

2018-05-24 09:50:33

2018 оны 05 сарын 24-ний өдөр                                    Дугаар А/487                                       Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Газар эзэмших эрх хүчингүй

болгох тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/244 дүгээр захирамжийн 1, 2 дугаар хавсралтаар гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж байгаа газрыг нь нэг удаа үнэ төлбөргүй болон хуульд үнэ төлбөргүй өмчлүүлэхээр зааснаас илүү хэмжээтэй газрыг давуу эрхээр худалдан өмчлүүлсэнтэй холбогдуулан доор дурдсан нэр бүхий 627 иргэний газар эзэмших эрхийг хүчингүй болсонд тооцсугай:

 

      "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/839 дүгээр захирамжийн иргэн М.Дэндэвжамц, Ц.Чулуунхүү нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/654 дүгээр захирамжийн иргэн О.Ганхүлэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/433 дугаар захирамжийн иргэн Л.Цогтөгөлдөр, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/488 дугаар захирамжийн иргэн Д.Жавзанпагма, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 126 дугаар захирамжийн иргэн Б.Алтантулга, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 423 дугаар захирамжийн иргэн М.Баттулга, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 423 дугаар захирамжийн иргэн Б.Мөнхсоёл, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/214 дүгээр захирамжийн иргэн А.Баттөмөр, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/213 дугаар захирамжийн иргэн С.Баярцэцэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/368 дугаар захирамжийн иргэн С.Баяраа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/508 дугаар захирамжийн иргэн Л.Бямбацогт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны  04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/165 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Дэлгэрмаа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/212 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Долгормаа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/213 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Тамир, Г.Дашдолгор, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/257 дугаар захирамжийн иргэн Б.Хаш-Эрдэнэ, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/348 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Энхбат, Ч.Цэрэнтогтох нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/429 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Алтансүх, Л.Лхагва-Очир, Э.Сарантуяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/546 дугаар захирамжийн иргэн Л.Ганхуяг, Ю.Гантөмөр, Г.Ариунболд, Ц.Алтангэрэл нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын  17-ны  өдрийн А/642  дугаар  захирамжийн иргэн Б.Энхмэдэх, Я.Уранцэцэг, Б.Мөнхцэцэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/39 дүгээр захирамжийн иргэн А.Түмэннасан, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/173 дугаар захирамжийн иргэн Ю.Бат-Эрдэнэ, Б.Чулуун-Эрдэнэ нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/172 дугаар захирамжийн иргэн Э.Энхмаа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/260 дугаар захирамжийн иргэн Г.Саранцацрал, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/363 дугаар захирамжийн иргэн Г.Ганзориг, П.Амарзаяа, Л.Баярхүү нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/560 дугаар захирамжийн иргэн Ю.Энх-Отгон, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/561 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Лхагвасүрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/562 дугаар захирамжийн иргэн Б.Эрдэнэжаргал, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/561 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Отгонбаяр, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/562 дугаар захирамжийн иргэн М.Дүүриймаа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/634 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Өлзийсайхан, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/30 дугаар захирамжийн иргэн Б.Мияагомбосүрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/97 дугаар захирамжийн иргэн М.Энхзаяа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/149 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Гантулга, Т.Мөнхцэцэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/260 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Бумцэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/364 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Баяржаргал, Э.Тэмүүжин нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/85 дугаар захирамжийн иргэн С.Оюунчимэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/429 дүгээр захирамжийн иргэн О.Отгонбаяр, Б.Дамдинсүрэн нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/431 дүгээр захирамжийн иргэн И.Үенхуа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/429 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Нарангэрэл, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/431 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Даваацэрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/429 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Энхтуяа, А.Пүрэвдаш нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/163 дугаар захирамжийн иргэн С.Пүрэвсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 300 дугаар захирамжийн иргэн Г.Амаржаргал, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 70 дугаар захирамжийн иргэн Н.Оюун-Эрдэнэ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 122 дугаар захирамжийн иргэн Б.Наранцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 282 дугаар захирамжийн иргэн Д.Уранчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 318 дугаар захирамжийн иргэн С.Нэргүй, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 73 дугаар захирамжийн иргэн Б.Соёлмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын  2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/85 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ганчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/94 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Тогтохбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай”  Сүхбаатар   дүүргийн   Засаг   даргын   2014 оны   05  дугаар   сарын  29-ний   өдрийн А/231 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Армийсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/343 дугаар захирамжийн иргэн Г.Хурцболд, И.Наранцэцэг нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/359 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Эрхэмбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/463 дугаар захирамжийн иргэн И.Лхагвасүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/559 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Алтансолонго, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/142 дугаар захирамжийн иргэн М.Пүрэв, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/306 дугаар захирамжийн иргэн Лхагвадулам, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/178 дугаар захирамжийн иргэн Л.Алтанзул, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/304 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Энхзаяа, Г.Болор-Эрдэнэ нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/53 дугаар захирамжийн иргэн Н.Тогтоосүрэн,  “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/299 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Ганбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/300 дугаар захирамжийн иргэн Б.Нямбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/340 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Лхагвадорж, Т.Авирмэд, Э.Оюунболд, О.Хас-Очир нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/341 дүгээр захирамжийн иргэн П.Мөнхболд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/377 дугаар захирамжийн иргэн Б.Сүхбаатар, Г.Чээсүрэн, Э.Төгсөө нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/383 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Чулуунтөмөр, П.Шижирбаатар, Ц.Дамдинбаяр, Б.Удвал, О.Оюунцэцэг нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын  2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/418  дугаар захирамжийн иргэн С.Оюунсүх, Ц.Хоролгарав, Г.Намхай нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/421 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Очирбат, П.Цэрэндолгор нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 251 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Магнайбаяр, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 150 дугаар захирамжийн иргэн Б.Даваацогт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 155 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Энхболд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 09 дугаар сарын 10-ний өдрийн 206 дүгээр захирамжийн иргэн А.Зоригбат, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 253 дугаар захирамжийн иргэн Х.Энхтүвшин, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 207 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Эрдэнэцогт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/78 дугаар захирамжийн иргэн Г.Цэрэндолгор, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/299 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Баасандорж, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/186 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Жамбалдорж, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/153 дугаар захирамжийн иргэн С.Алтаннамар, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/163 дугаар захирамжийн иргэн Б.Амарсанаа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/188 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Доржханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/310 дугаар захирамжийн иргэн С.Энх-Амаглан, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/62 дугаар захирамжийн  иргэн  Ч.Хоролсүрэн,  "Газар  эзэмших  эрх  олгох  тухай"  Чингэлтэй  дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/232 дугаар захирамжийн иргэн Н.Мядагмаа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/105  дугаар захирамжийн иргэн Э.Булган, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/191 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Сэсрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/263 дугаар захирамжийн иргэн Д.Намхайнямбуу, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/429 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Ганбат, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/438 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ганчимэг, Я.Нямсүрэн нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/210 дугаар захирамжийн иргэн Б.Пүрэвсүрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/466 дугаар захирамжийн иргэн Х.Эрдэнэ-Очир, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/245 дугаар захирамжийн иргэн О.Батсайхан, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/318 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Даваахүү, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/227 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Эрдэнэсувд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/184 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Чимэдцэен, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/497 дугаар захирамжийн иргэн С.Наранцэцэг, Н.Одонтунгалаг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/650 дугаар захирамжийн иргэн Д.Мөнхтуяа, Ц.Цэрэндулам нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/139 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Мөнхсүрэн, Д.Эрдэнэбилэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын  2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/647 дугаар захирамжийн иргэн Р.Чулуунцэцэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/699 дүгээр захирамжийн иргэн Ш.Нансалмаа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/471 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Энх-Амаглан, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/495 дугаар захирамжийн иргэн С.Солонго, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 121 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Должинсүрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/472 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Ариун-Ивээлт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/379 дүгээр захирамжийн иргэн М.Эрдэнэчимэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/94 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Батхишиг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/23 дугаар захирамжийн иргэн Г.Эрдэнэбат, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/518 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баярсайхан, П.Батдорж нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/730 дугаар захирамжийн иргэн Х.Содбаяр, Х.Бат-Адъяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/516 дугаар захирамжийн иргэн Р.Баянмөнх, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн  А/760 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Туяа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/517 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Цэвээндаш, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын  2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/853 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Сайнсүүл, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/830  дугаар захирамжийн иргэн Л.Доржсүрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/585 дугаар  захирамжийн  иргэн  А.Уртнасан, "Газар  эзэмших  эрх  олгох тухай"  Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/330 дугаар захирамжийн иргэн Э.Тэгш-Эрдэнэ, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/394 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Наранбат, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/534 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Цэвээнсүрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/832 дугаар захирамжийн иргэн Б.Анужин, А.Ганчимэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/573 дугаар захирамжийн иргэн Л.Даваа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 16-ний өдрийн А/393 дугаар захирамжийн иргэн В.Ганболд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/771 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Далантай, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/893 дугаар захирамжийн иргэн Л.Бадамтуяа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын  2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/693 дугаар захирамжийн иргэн Б.Догмид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/587 дугаар захирамжийн иргэн Р.Чимэддорж, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2003 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 256 дугаар захирамжийн иргэн Н.Даваасүрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 329 дүгээр захирамжийн иргэн З.Алтангэрэл, А.Алтантуул, Ч.Нэргүй, Д.Энхмаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 256 дугаар захирамжийн иргэн Х.Давааням, Г.Энхмаа, Д.Ууганбаяр, М.Даваажав, М.Оюунчимэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 480 дугаар захирамжийн иргэн Г.Чулуунбаатар, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 499 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Чингэл, П.Энхбаяр, Х.Цэнд-Аюуш, Ю.Пүрэвсүрэн, О.Баясгалан, Ц.Содномпэл, П.Доржханд, Ж.Жаргалсайхан, Ц.Лувсанжав нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/93 дугаар захирамжийн иргэн Д.Удвал, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны  03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/97 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Гансүрэн, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/223 дугаар захирамжийн иргэн Д.Чимэгтуяа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/200 дугаар захирамжийн иргэн Л.Алтанцэцэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/386 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баатарзориг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/120 дугаар захирамжийн иргэн М.Шолпан, М.Одончимэг, Г.Жаргал нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/349 дүгээр захирамжийн иргэн С.Бөхзориг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/253 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Анударь, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/410 дугаар захирамжийн иргэн Х.Пүрэвтогтох, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/489 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Бадамханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/225 дугаар захирамжийн иргэн О.Чулуунбаатар, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/168 дугаар захирамжийн иргэн Б.Нямдорж, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 2-ны өдрийн А/170 дугаар захирамжийн иргэн Г.Норов, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/171 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Хүрэлсүх, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/225 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Ганбаяр, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/226 дугаар захирамжийн иргэн М.Наранцэцэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08  дугаар   сарын  21-ний  өдрийн  А/269  дүгээр   захирамжийн  иргэн  М.Төрсайхан,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/362 дугаар захирамжийн иргэн Д.Оюунцэцэг, Г.Мөнхтөр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/427 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Энхжаргал, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/437 дугаар захирамжийн иргэн Я.Пүрэвгарьд, Ю.Мөнх-Эрдэнэ нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/114 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Эрдэнэдаваа, Н.Багабаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/252 дугаар захирамжийн иргэн Д.Цэцэгмаа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/260 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Дүүбат, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/418 дугаар захирамжийн иргэн Д.Дүнхэржав, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/320 дугаар захирамжийн иргэн Ё.Цэрэнням, Ц.Баяржаргал, Б.Оюун-Эрдэнэ нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/340 дүгээр захирамжийн иргэн М.Чанцалгарав, Ө.Баттулга, Д.Даваасүрэн, Г.Батгэрэл, Т.Номин-Эрдэнэ, Т.Нина, Г.Гомбо-Ичин, Ш.Ганжуур нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/420 дугаар захирамжийн иргэн Т.Бор, Б.Удвал, О.Хулан нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2005 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн 169 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Энхбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 106 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Болдгэрэл, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 55 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Энхмөрөн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 65 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Батбуян, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 103 дугаар захирамжийн иргэн А.Ганхүү, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 268 дугаар захирамжийн иргэн Д.Отгонбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 293 дугаар захирамжийн иргэн О.Пүрэв, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн 207 дугаар захирамжийн иргэн Д.Итгэл, Д.Оюухүү нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 294 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Отгонтуяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 343 дугаар захирамжийн иргэн О.Анхбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 363 дугаар захирамжийн иргэн Б.Одончимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 82 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Ганзориг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 102 дугаар захирамжийн иргэн Л.Гаравсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 206 дугаар захирамжийн иргэн Б.Юра, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 264 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Сүрэнмандах, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 277 дугаар захирамжийн иргэн А.Оюунцэцэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 293 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Ганчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 355 дугаар захирамжийн иргэн Л.Отгонбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 373 дугаар захирамжийн иргэн Г.Цолмонбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 250 дугаар захирамжийн иргэн Д.Чаминдалай, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 296  дугаар  захирамжийн  иргэн  О.Баадай, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 400 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Лхамсүрэн,  “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрх олгох, газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 33 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Өнөрбат, Б.Уранбилэг нарт, “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрх олгох, газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 84 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Даваалхам, “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрх олгох, газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 228 дугаар захирамжийн иргэн Э.Мөнх-Эрдэнэ, “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрх олгох, газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 259 дүгээр захирамжийн иргэн А.Мядагмаа, “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрх олгох, газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 318 дугаар захирамжийн иргэн Р.Бадамханд, “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгаж, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 200 дугаар захирамжийн иргэн Д.Шагдарсүрэн, “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгаж, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 247 дугаар захирамжийн иргэн О.Буяндай, “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 268 дугаар захирамжийн иргэн Б.Солонго, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 309 дүгээр захирамжийн иргэн А.Нармандах, Г.Болдбаатар нарт, “Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх, хугацаа сунгаж, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн 338 дугаар захирамжийн иргэн Г.Чимэдбямба, Ж.Ганцэцэг, Э.Сүхбаатар нарт, “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгаж, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн 395 дугаар захирамжийн иргэн Н.Мижиддорж, Б.Дэлгэрцогт, Ч.Энхтөгөлдөр нар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/46 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баасан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/98 дугаар захирамжийн иргэн Б.Цэдэвдорж, Э.Батчулуун нар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/180 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Ганхүү, М.Олзбаатар, О.Амаржаргал, Н.Энхгэрэл нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/214 дүгээр захирамжийн иргэн Х.Эрдэнэбат, “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ зориулалт өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/212 дугаар захирамжийн иргэн Д.Эрдэнэчимэг, “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ зориулалт өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/249 дүгээр захирамжийн иргэн О.Итгэлт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/250 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Булгантамир, “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ зориулалт өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/319 дүгээр захирамжийн иргэн А.Ганхуяг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн  А/321  дүгээр  захирамжийн  иргэн  Н.Түмэндэмбэрэл,  Л.Алтантөгс,   Б.Төгсөө   нарт, “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ зориулалт, байршил өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/401 дүгээр захирамжийн иргэн Я.Осоржамаа, М.Золзаяа, Д.Баасансүрэн нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/404 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Билгүүнбадрах, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/418 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Пүрэвсүрэн, Д.Долтормаа нарт, “Иргэний амины хашааны газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ зориулалт өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/04 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Буян, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Батхуяг, Г.Энх-Амгалан, Б.Жаргалсайхан, Ш.Одончимэг, Ш.Энхтөр, Б.Өлзийбаяр, С.Эрдэнэцэцэг, С.Батхишиг, М.Өлзийсайхан, А.Бямбасүрэн, Л.Оюунчимэг нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/45 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Оюунцэцэг, “Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх, хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ зориулалт, өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/169 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Бат-Эрдэнэ, З.Цэрэгжав нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/172 дугаар захирамжийн иргэн Г.Цогбадрах, Б.Хосбаяр, Б.Буянжаргал, С.Дамбадаржаа, Л.Болд, Б.Мижиддорж, Б.Буянбаатар, Б.Сандуйжав, Ж.Дуламсүрэн, Ц.Уянгасүрэн, П.Баярчулуун нарт, “Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх, хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ зориулалт, өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/223 дугаар захирамжийн иргэн Б.Дуламсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/224 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Баасандорж, А.Уламжав, Н.Мөнгөнхуяг нарт, “Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх, хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ зориулалт өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/264 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Чимэгмаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/276 дугаар захирамжийн иргэн Н.Тэмүүжин, С.Наранбадрах, Б.Мөнхжаргал, Б.Мөнх-Эрдэнэ, О.Бурмаа, Ч.Бөхбаяр, О.Отгонбаатар, Б.Отгонсүрэн, П.Наранчулуун нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/295 дугаар захирамжийн иргэн Г.Цогтбаатар, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/296 дугаар захирамжийн иргэн П.Балт, “Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/297 дугаар захирамжийн иргэн Б.Тамираа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/330 дугаар захирамжийн иргэн Б.Нямдаваа, Р.Цэрмаа нарт, “Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрээ, гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/333 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ариунаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Тунгалаг, С.Тунсаг, Б.Ариунзаяа нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/388 дугаар захирамжийн иргэн Э.Очирхуяг, “Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх, хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ зориулалт өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/435 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ган-Эрдэнэ, Г.Түвшинжаргал, Г.Ойдовжамц, Л.Мягмарсүх нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн Х.Отгонбаяр, Д.Отгонбаяр, Э.Сувд нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/525 дугаар захирамжийн иргэн Б.Цэнд-Аюуш, Т.Болорцэцэг, Н.Цогт, Р.Цогжавхлан нарт, “Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх, хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ зориулалт өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний   өдрийн   А/38  дугаар   захирамжийн   иргэн  Ч.Маналжав, С.Мөнхжаргал,  Ю.Сүхээ, М.Сайнбаяр, Ж.Гэрлээ нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/39 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Цэвээннамжил, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/143 дугаар захирамжийн иргэн М.Олзвой, М.Батжаргал, Б.Мөнхтулга, Б.Азжаргал, Б.Лхагвадорж нарт, “Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/212 дугаар захирамжийн иргэн Б.Төмөрхуяг, Т.Жавзандулам нарт, “Газар эзэмших эрхийн гэрээ гэрчилгээний хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ  өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/214 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Болортуяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/222 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Гантулга, С.Цогтбаяр, С.Отгонжав, С.Батцэрэн, С.Отгондэлгэр, С.Нямдорж, Б.Сүх, Г.Хишигзул нарт, “Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх, хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ  өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/252 дугаар захирамжийн иргэн Т.Эрдэнэбат, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/279 дүгээр захирамжийн иргэн Х.Даваасүрэн, Х.Одонцэцэг, Д.Оюунцэцэг нарт, “Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/280 дугаар захирамжийн иргэн Н.Батсайхан, “Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ  өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/281 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Дашдэмбэрэл, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/283 дугаар захирамжийн иргэн Г.Ариунаа, Ц.Байгальмаа, Ж.Ганчимэг, Д.Отгонбаяр, С.Алтантуул, Б.Бадамсугар, С.Алтантуяа, Д.Мөнгөнхуяг нарт, “Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/316 дугаар захирамжийн иргэн Д.Энхтуяа, М.Энхмөнх, З.Янжинсүрэн нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Х.Балжинням, Д.Булган-Эрдэнэ, Д.Суман-Очир, Н.Баярмаа, Х.Нарантуяа, Б.Дорж, Ж.Сүхбаатар, А.Нямсүрэн нарт, “Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/483 дугаар захирамжийн иргэн П.Батзориг, Б.Сонинхүү, Ц.Хуншагай нарт, “Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрээ, гэрчилгээний хугацаа сунгах, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/484 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Ундармаа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/521 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Баярмагнай, Ч.Хажидмаа, З.Дөрвөдхаан, А.Баярмаа нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/76 дугаар захирамжийн иргэн Н.Алтансүх, О.Галбаатар, Б.Мягмарсүх, Г.Дашзэвэг, Н.Батцэцэг, Н.Отгонмягмар, Д.Цэрэндорж, Р.Солонго, Б.Эрдэнэбаяр, Ш.Батсайхан, Б.Хажидмаа, Б.Даваасүрэн нарт, “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/79 дүгээр захирамжийн иргэн М.Баяргтогтох, Г.Уламбаяр, Э.Хосбаяр, Ц.Дашцэрэн нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/105 дугаар захирамжийн иргэн Х.Гэрэлчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/141 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Цэвээндорж, Б.Болат, Ж.Ууганбаяр нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/211 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Баярхүү, Ц.Нямбаяр, Б.Амраа, Б.Баасанням, Б.Амарбаяр нарт, “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бусдад шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/215 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ялалт, Л.Эрдэнэчимэг, Ч.Сод-Эрдэнэ нарт, “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бусдад шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/264 дүгээр захирамжийн иргэн С.Энхтуяа, К.Сайнжаргал нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/268 дугаар захирамжийн иргэн Б.Батдорж, Ч.Дайриймаа, Ч.Цэнгэлмаа, С.Оюунгэрэл, Ц.Яндагдорж, Д.Зууннаст, Ц.Нарангэрэл, А.Чулуунбат нарт, “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бусдад шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/317 дугаар захирамжийн иргэн Р.Хүрэлбаатар, Д.Ганхуяг, Д.Ганзориг нарт, “Газар эзэмших ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчилж хугацаа сунгах тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/324 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Одбилэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/335 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Жамъянмядаг, “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний талбайн хэмжээ өөрчилж хугацаа сунгах тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/358 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Сүхээ, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/360 дугаар захирамжийн иргэн Д.Баярсайхан, Б.Мөнхцэцэг, Б.Бурмаа нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/400 дүгээр захирамжийн иргэн П.Бямбадорж, Д.Хишигням, Э.Эрдэнэчимэг, Г.Чулуунбаатар, А.Эрдэнэхүү, Н.Аадорж, М.Лхамцоо нарт, “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/401 дүгээр захирамжийн иргэн С.Ганбаатар, “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний талбайн хэмжээ өөрчилж хугацаа сунгах тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/403 дугаар захирамжийн иргэн С.Сумъяадорж, Н.Нарантуяа нарт, “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/464 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Түвшинбаяр, Л.Цэцгээ нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/466 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Маргад, Л.Энхтуяа, Х.Хосбаяр нарт, “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/493 дугаар захирамжийн иргэн Р.Ганзориг, Ж.Түвшинжаргал, Д.Цэндпүрэв, Д.Нарангэрэл, Х.Оргил, Б.Сумъяабазар, Н.Бат-Амгалан, У.Эрхэмбаяр, Н.Нурлан, Д.Насанбат, Н.Наранбаатар, Л.Чинбаатар нарт, “Газар эзэмших ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ өөрчилж хугацаа сунгах тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/496 дугаар захирамжийн иргэн В.Ганбат, С.Сайханжаргал, Ж.Сандуй, З.Ядамцоо, Б.Энхтуяа, Б.Урантөгс, Ч.Мөнхбаяр, Ч.Гантөмөр нарт, “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/515 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Одбилэг, Н.Юра нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/517 дугаар захирамжийн иргэн И.Уянга, Б.Жигжиддорж, Б.Болормаа, Г.Доржсүрэн, Н.Эрдэнэбаатар, Г.Чимэд-Очир, Ш.Баатар, Б.Энхцэцэг, Ц.Хулан, Х.Лхагвасүрэн, Б.Батболд, Ц.Оюунчимэг, С.Отгонбаяр, Ж.Азжаргал, Д.Хүрэлбаатар, Б.Ууганцэцэг, Б.Мөнх-Эрдэнэ, Ш.Батням, Д.Төртогтох, Б.Балжинням, Д.Сүхбаатар, Н.Эрдэнэцэцэг, Б.Мөнхжаргал, Б.Энхтүвшин, Ц.Эрдэнэчимэг, М.Мэндбаяр, Д.Бат-Эрдэнэ, Ц.Ариунцэцэг, Л.Баатархүү нарт, “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/538 дугаар захирамжийн иргэн О.Сувдмаа, П.Ганбаатар, Ж.Бадамсэрээжид, Б.Дэнсмаа, Н.Мөнхнасан, Г.Батсайхан, Г.Отгонжаргал, Д.Жавзмаа, Э.Адъяасүрэн, Б.Ундрах, Д.Мөнхбаатар, Д.Мөнжаргал, Б.Туяацэцэг, Д.Дайриймаа нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/550 дугаар захирамжийн иргэн Н.Мөнхтуяа, Б.Өлзийбат, Б.Даваадулам, Б.Оюунтуяа, Л.Мөнхбат, Н.Гантуул, С.Тэмүүжин, Ц.Гантуяа,Ч.Баярмагнай, У.Батмөнх нарт, “Газар эзэмшил, ашиглалтын талбайн хэмжээ,  зориулалт өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/556 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Отгонбаяр, С.Оюунзаяа, Ц.Дашдаваа, Ж.Санжжав, О.Түмэнжаргал, Н.Батсуурь, Д.Батцэнгэл, Д.Октябрь нарт, “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/579 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Ням-Очир, Г.Янжмаа, Ч.Ургамал, С.Оюун-Эрдэнэ, З.Эрдэнэчимэг нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан    дүүргийн   Засаг  даргын    2017   оны 12 дугаар   сарын  22-ны  өдрийн А/598 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Баатар, Б.Бямба-Очир, Х.Мөнхбаяр, Б.Бурмаа, О.Оюунцэцэг нарт, “Газар эзэмшил, ашиглалтын талбайн хэмжээ,  зориулалт өөрчлөх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/599 дүгээр захирамжийн иргэн С.Өсөхбаяр, Б.Адъяамарал, Л.Жаргал, Г.Ёндонжамц, Д.Жаргалмаа, А.Эрдэнэбилэг, Ж.Баянмөнх, Т.Мөнхтуул, Ю.Адъяа, Т.Батхуяг, Г.Батсуурь нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/614 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Баттөмөр, С.Намхайжамц нарт, “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/615 дугаар захирамжийн иргэн А.Сэлэнгэ, Д.Нарангоо, Э.Ууганбаяр нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/617 дугаар захирамжийн иргэн Т.Эрдэнэбаяр, М.Гансүх, Б.Энхжаргал, С.Ариунаа, Г.Энхчимэг, Б.Хишиг-Эрдэнэ нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2005 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 410 дугаар захирамжийн иргэн С.Доржпалам, Ж.Долгор нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 407 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Ачитхүү, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 190 дугаар захирамжийн иргэн Т.Баттуяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/236 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Батсайхан, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/76 дугаар захирамжийн иргэн С.Ризагүл, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/341 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Уянга, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/202 дугаар захирамжийн иргэн Р.Мягмарсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/16 дугаар захирамжийн иргэн Г.Итгэл, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/92 дугаар захирамжийн иргэн И.Тулга, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/302 дугаар захирамжийн иргэн Д.Баасанням, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Налайх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/417 дугаар захирамжийн иргэн О.Цогзолмаа, С.Савитмурат нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2006 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/157 дугаар захирамжийн иргэн Б.Цэнд, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/449 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Мөнхтулга, О.Ядам, Б.Анхбаяр нарт, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/310 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баярхүү, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/363 дугаар захирамжийн иргэн С.Батбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/408 дугаар захирамжийн иргэн Г.Төмөртогоо, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/67 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Батбаяр, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/328 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Лхамжав, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/439 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Нэргүй, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/91 дүгээр захирамжийн иргэн М.Эрдэнэхүү, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/50 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Лхагважав, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/131 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Янжинсүрэн, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/205 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ганчимэг, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/245 дугаар захирамжийн иргэн Б.Оюунтуяа, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/264 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Цэрэнлхам, “Газар эзэмших эрх олгох тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 18-ны  өдрийн А/340 дүгээр захирамжийн  иргэн  Б. Оюунбаатар, “Газар  эзэмших  эрх  олгох  тухай” Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдрийн А/413 дугаар захирамжийн иргэн Х. Төгсжаргал, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 105 дугаар захирамжийн иргэн Э.Төгөлдөр, Д.Алтангэрэл нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 197 дугаар захирамжийн иргэн С.Оргодолсугир, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/129 дүгээр захирамжийн иргэн Х.Отгонжаргал, Ш.Жамсран, Х.Роза, Р.Пүрэвдорж, Ч.Хатантөмөрболд, Г.Дагиймаа, Ш.Суумэргэн, Д.Соёл-Эрдэнэ, А.Цэцэгмаа, Б.Батсоёмбо, Б.Батбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/42 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Цэцэгмаа, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/42 дугаар захирамжийн иргэн О.Мөнгөнчимэг нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

 

 

                                             НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                             БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                             ЗАХИРАГЧ                                                     С.БАТБОЛД