Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох тухай

2018-04-24 09:20:35

2018 оны 04 сарын 24-ний өдөр                                    Дугаар А/375                                          Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

Газар эзэмших эрхийг хүчингүй

болгох тухай

 

 

        Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/33 дугаар захирамжийн 1, 2 дугаар хавсралтаар гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж байгаа газрыг нь нэг удаа үнэгүйгээр болон хуульд үнэ төлбөргүй өмчлүүлэхээр зааснаас илүү хэмжээтэй газрыг давуу эрхээр худалдан өмчлүүлсэнтэй холбогдуулан доор дурдсан нэр бүхий 976 иргэний газар эзэмших эрхийг хүчингүй болсонд тооцсугай:

 

        2."Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2000 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Мөнх-Очирт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2000 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01 дүгээр захирамжийн иргэн А.Мягмарсүрэнд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 410 дугаар захирамжийн иргэн Э.Алтанбаганад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 564 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Ариунаад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 239 дүгээр захирамжийн иргэн П.Хосбаярт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн 312 дугаар захирамжийн иргэн Д.Жаргалсайханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 581 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Уянгад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 422 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Баянбатад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 466 дугаар захирамжийн иргэн Г.Отгонжаргал, Д.Энхтайван нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 896 дугаар захирамжийн иргэн С.Оюунгэрэлд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 1099 дүгээр захирамжийн иргэн М.Батдэлгэр, Ц.Тулгабаатар, О.Жаргалсайхан, Ч.Өнөрсайхан,  М.Өнөрбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 156 дугаар захирамжийн иргэн Д.Баасанхүү, Б.Мягмарсүрэн нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 243 дугаар захирамжийн иргэн С.Шинэбаяр, Б.Одмаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 240 дугаар захирамжийн иргэн Н.Мягманжавт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 415 дугаар захирамжийн иргэн Л.Отгонцэцэг, Э.Батбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 513 дугаар захирамжийн иргэн А.Ирээдүй, Х.Отгонсүх, Х.Отгонням, Н.Дулмаа, Б.Цэрэнбат нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 561 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Төгөлдөр, Б.Цэцэгмаа, П.Оюунбилэг, Н.Батнасан нарт, "Газар эзэмших  эрх  олгох  тухай"  Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны  өдрийн 656 дугаар захирамжийн иргэн Т.Батхишиг, Ж.Баянтогтох, Б.Эрдэнэцогт, Д.Намхай нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 708 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Бямбасүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 763 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ганбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 812 дугаар захирамжийн иргэн Э.Ганчимэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 856 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Мөнхзул, Ш.Мөнхжаргал нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 890 дугаар захирамжийн иргэн Н.Цэрэндолгорт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 11 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Батбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 92 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Норжинд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 150 дугаар захирамжийн иргэн Р.Баярмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 131 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Энхжаргалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 177 дугаар захирамжийн иргэн Я.Мягмаржавт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 175 дугаар захирамжийн иргэн С.Буянзаяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны  03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 178 дугаар захирамжийн иргэн Д.Сэржмядаг, Ж.Эрдэнэцэцэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 339 дүгээр захирамжийн иргэн Ш.Төржаргалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 395 дугаар захирамжийн иргэн Г.Зоригт, С.Хандсүрэн нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 586 дугаар захирамжийн иргэн Т.Наранхүү, С.Өлзийдэлгэр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 654 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Чимэддолгор, Г.Батжаргал нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 19 дүгээр захирамжийн иргэн А.Өсөхжаргалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 58 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Баярмөнхөд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 111 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Энхтайванд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 133 дугаар захирамжийн иргэн М.Сувд-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 177 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Төмөрцогтод, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 484 дугаар захирамжийн иргэн Т.Гансүхт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 246 дугаар захирамжийн иргэн Х.Болорт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 244 дугаар захирамжийн иргэн Т.Цэрэндагва, О.Бадамнямбуу,  Э.Доржпалам,  Ч.Хулан, Э.Энхбаяр, Д.Цэцгээ нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 331 дүгээр захирамжийн иргэн Ё.Алтангэрэлд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 310 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Аялгуу, Д.Цогбадрах,  Д.Бат-Эрдэнэ нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн A/357 дугаар захирамжийн иргэн Г.Гантулгат, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 356 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Ганхүүд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 433 дугаар захирамжийн иргэн Г.Сумъяа, Г.Болдбаатар нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн   432 дугаар захирамжийн иргэн М.Лхагвасүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн  Засаг  даргын  2017  оны  10 дугаар  сарын  18-ны өдрийн 484 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Пүрэвдулам, С.Пүрэвдорж, Д.Эрдэнэтуяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 483 дугаар захирамжийн иргэн Б.Батсолонгод, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 488 дугаар захирамжийн иргэн М.Туяа, Б.Ариунтунгалаг,  Ш.Бямбасүрэн,  Б.Шаравдорж,  Ш.Жамбалдорж,  Э.Мөнх-Ирээдүй, Х.Цэнгүүн, Б.Сайнтуяа, Б.Мэндсайхан, Д.Батцэнгэл, Б.Уртнасан, С.Энхбаяр, Б.Батхүү, О.Батжаргал, Б.Тунгалаг, Н.Түмэннаст, Х.Анхтуяа, Б.Оюунжаргал,  З.Шинэхүү нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 380 дугаар захирамжийн иргэн Д.Жигжидсүрэнд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/357 дугаар захирамжийн иргэн Р.Алтанзулд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 302 дугаар захирамжийн иргэн П.Туяад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/549 дүгээр захирамжийн иргэн О.Оюумаад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 178 дугаар захирамжийн иргэн Г.Аюушжавт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/213 дугаар захирамжийн иргэн М.Сайнлхам, Ж.Насанжаргал нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 349 дүгээр захирамжийн иргэн Ш.Баатарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/429 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Мөнхжаргалд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 546 дугаар захирамжийн иргэн Б.Түвшинбаяр, Л.Уранчимэг нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 173 дугаар захирамжийн иргэн З.Цэрэнханд, Э.Мандухай, Д.Түвшинбаяр нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 260 дугаар захирамжийн иргэн Х.Ядамсүрэнд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 343 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Орхонтуул, Э.Бат-Эрдэнэ нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 345 дугаар захирамжийн иргэн Р.Соёлгэрэлд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 451 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Болор-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 562 дугаар захирамжийн иргэн М.Лхагвадоржид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 98 дугаар захирамжийн иргэн Н.Лхамсүрэнд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 94 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Мөнхжаргалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 150 дугаар захирамжийн иргэн В.Хоролсүрэн, Н.Адъяа нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 148 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ганзоригт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 187 дугаар захирамжийн иргэн Д.Энхбатад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 192 дугаар захирамжийн иргэн Э.Эрдэнэбаярт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/79 дүгээр захирамжийн иргэн И.Ганбатад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/430 дугаар захирамжийн иргэн Н.Лхагвадорж, Б.Соёлмаа нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн A/213 дугаар захирамжийн иргэн О.Уламбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2005 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 171 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Буянхишигт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 160 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Очирбатад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн 221 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Баяраад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2007 оны     09  дүгээр сарын 13-ны  өдрийн 255 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Бат-Очирт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 300 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Баянмөнхөд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 10 дугаар захирамжийн иргэн Г.Энхтайванд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын    2008 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 70 дугаар захирамжийн иргэн Л.Аззаяа, Д.Эрдэнэбат, Ш.Дөлгөөн, Ц.Шижирбаатар, Ч.Буянхишиг, Ц.Наянжин нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 11 дүгээр захирамжийн иргэн Р.Алтанцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 115 дугаар захирамжийн иргэн Б.Мөнхзулд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 07 дугаар сарын 14-ний өдрийн 210 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Бямбасүрэн, Ц.Нармандах нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын     2008 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 260 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Батгэрэл, Ц.Бат-Өлзий нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 122 дугаар захирамжийн иргэн Х.Өөдөст, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 282 дугаар захирамжийн иргэн Л.Тунгалаг, Г.Ууганхүү нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 281 дүгээр захирамжийн иргэн Т.Өлзийбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 327 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Цэрэнпунцаг, Н.Баярсайхан,  Б.Базаргүр, Г.Баярхүү нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 23 дугаар захирамжийн иргэн Т.Дуламжавт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 117 дугаар захирамжийн иргэн Д.Батмөнхөд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн 169 дугаар захирамжийн иргэн Л.Нарангэрэлд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 228 дугаар захирамжийн иргэн З.Атарцэцэг, Д.Мөнхцэцэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 318 дугаар захирамжийн иргэн Д.Золзаяа, Б.Батдэлгэр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 462 дугаар захирамжийн иргэн О.Нандинцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 64 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Зоригтод, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 73 дугаар захирамжийн иргэн Б.Цэндсүрэн, С.Бат-Учрал, Д.Оргилмаа, Д.Намсрайжав,  Д.Магсармаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 167 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Оюумаа, Б.Давааням, Д.Одцэцэг, Д.Энхтуул, Д.Баясгалан  нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 213 дугаар захирамжийн иргэн А.Цэрэн-Очирт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 212 дугаар захирамжийн иргэн Д.Эрдэнэбат, Ш.Батдэлгэр,  Ч.Баярмаа, Ц.Оюун нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 315 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Отгонбаяр, Г.Өнөрбат нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 351 дүгээр захирамжийн иргэн М.Батбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 344 дүгээр захирамжийн иргэн Ш.Пүрэвцэрэн, Д.Батжаргал нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 343 дугаар захирамжийн иргэн Л.Болдбаатар, Ц.Оюунчимэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 375 дугаар захирамжийн иргэн О.Отгондалайд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 374 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Цогоо, Ж.Гочоосүрэн нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 405 дугаар захирамжийн иргэн М.Ганзориг, Д.Батнасан нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын  01-ний  өдрийн  442 дугаар захирамжийн иргэн  Ц.Отгонтунгалагт,  "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 48 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Ганбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 47 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ариунаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 58 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Дашдэлгэрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 195 дугаар захирамжийн иргэн Д.Оюунцэцэг, Ю.Батдаваа, Т.Сүрэнхүү нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 196 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Аюушжав, Д.Загдзүсэм нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 218 дугаар захирамжийн иргэн М.Мөнхтэнгэрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 332 дугаар захирамжийн иргэн Т.Дашжамц, Б.Энхтуяа, Б.Адъяабаатар, Б.Оюунцэцэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 333 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ганхөлөг, М.Отгонмаа,  И.Мөнхөө, Ж.Ууганбаатар,  Б.Эрдэнэбаатар нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 398 дугаар захирамжийн иргэн Э.Алтанзулд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 165 дугаар захирамжийн иргэн О.Заяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 211 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Мөнхбаяр, Б.Дугарсүрэн нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 374 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Содномжамцад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 450 дугаар захирамжийн иргэн С.Ичинноровт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 465 дугаар захирамжийн иргэн З.Давхарбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 524 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Дагват, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/136 дугаар захирамжийн иргэн Б.Амаржаргал, Д.Амаржаргал нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын   2014 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/139 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Эрдэнэбатад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/199 дүгээр захирамжийн иргэн С.Ганпүрэв, Д.Адилбиш,  З.Эрдэнэчимэг,  Ж.Нармандах, А.Төмөртогоо, Э.Жанчив нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/198 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ганхуяг, Д.Болдбаатар, Т.Тэгшжаргал нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын       29-ний өдрийн А/251 дүгээр захирамжийн иргэн Р.Хүрэлтулга, Л.Батмөнх,  У.Сүхбат, С.Ганхуяг, Р.Эрдэнэцэцэг, А.Мөнхбаяр, Н.Хишигжаргал, Г.Мягмаржав, Б.Ганбат нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/231 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Эрдэнэбатад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/303 дугаар захирамжийн иргэн С.Баасанжаргал, Г.Гандолгор, Ш.Наранхүү, Б.Алтангэрэл, Ц.Сарантуяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн А335 дугаар захирамжийн иргэн С.Саранчимэг, Д.Алтанбагана,  Б.Баатар, М.Баттулга нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/356 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Цэндэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/359 дугаар захирамжийн иргэн Б.Одсайханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/390 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Бямбахандад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/387 дугаар захирамжийн иргэн З.Оюунбилэг, Ё.Амарсанаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/438 дугаар захирамжийн иргэн Ё.Болдмаа, Ц.Мөнхжаргал, Ч.Алтантуяа, Б.Дэлгэрсайхан нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын  01-ний  өдрийн  А/437 дугаар  захирамжийн иргэн  Р.Цэдэндаш,  Д.Дарий нарт, "Газар  эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/491 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Уранцэцэг, О.Анхбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/559 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Батмөнх, Б.Батжаргал нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/71 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Дарьсүрэн, Г.Болд, М.Хандсүрэн, Б.Сандагдорж, Б.Батхуяг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/90 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Цэндцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/117 дугаар захирамжийн иргэн Э.Энхтайванд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/142 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баярхүү, Ш.Совд нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/182 дугаар захирамжийн иргэн А.Түвшинбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/203 дугаар захирамжийн иргэн Б.Жаргалмагнай, Б.Бадамханд, Г.Мөнх-Очир,  Б.Даваасамбуу нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/235 дугаар захирамжийн иргэн Р.Отгонжаргалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/250 дугаар захирамжийн иргэн С.Янжмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны    06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/259 дүгээр захирамжийн иргэн Т.Ариунбилэг, Б.Шагдар, М.Сүнжидмаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/306 дугаар захирамжийн иргэн Б.Даваасүрэн, Г.Бямбасүрэн, Д.Чанцалдулам, Ш.Дашхорол,  М.Төрмандах,  Д.Насанбат нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/360 дугаар захирамжийн иргэн Д.Нямдоржид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/339 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Баянмөнх, Б.Баасансүрэн, Ч.Энхдарь, Х.Алтантуяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/338 дугаар захирамжийн иргэн Д.Баатарчулуун, Ч.Болортуяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/378 дугаар захирамжийн иргэн Я.Сүхбаатар, Г.Отгонцэцэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/397 дугаар захирамжийн иргэн Б.Нямцэрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/449 дүгээр захирамжийн иргэн А.Цэрэнхандад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/492 дугаар захирамжийн иргэн С.Янжмаа, Н.Тэлмэн, Г.Мөнхзаяа, М.Отгон, Ц.Билэг, Ч.Цэрэнбат, Б.Ариунжаргал, Л.Энхбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/491 дүгээр захирамжийн иргэн С.Батзоригт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/522 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Ариунболорт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/18 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Ганбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/39 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Нямхүү, Б.Азжаргал нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/81 дүгээр захирамжийн иргэн Х.Алтангааяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/146 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Оюунзаяа, Б.Хандаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 175 дугаар захирамжийн иргэн Д.Тунгалаг, Д.Баатарсүрэн нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/178 дугаар захирамжийн иргэн Б.Отгон-Од, Б.Өнөржаргал, Ц.Санжмятав нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/222 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Өсөхбаяр, Э.Баяржавхлан нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 21-ний  өдрийн  А/265 дугаар захирамжийн иргэн М.Ууганбаяр, Б.Есүхэй нарт, "Газар  эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/269 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Пүрэвсүрэн, Б.Энхболд нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/279 дүгээр захирамжийн иргэн Р.Жавзандуламд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/280 дугаар захирамжийн иргэн З.Энхбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/329 дүгээр захирамжийн иргэн С.Хонгорзулд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/53 дугаар захирамжийн иргэн Г.Мөнхбаатар, Ч.Чинзориг, Ө.Оюунчимэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/114 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Оюунцэцэг, Д.Энхмандах нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/184 дүгээр захирамжийн иргэн З.Мөнхбат, З.Ундармаа, Б.Нарангарав нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/227 дугаар захирамжийн иргэн Б.Нармандах, Б.Энхбаатар, Ц.Ганхуяг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/228 дугаар захирамжийн иргэн А.Батсайханд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын   2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/300 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ариунбаатар, Т.Батцэцэг, Б.Бишрэлт, Г.Ганболд нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/299 дүгээр захирамжийн иргэн И.Гантөмөр, А.Алтаншагай нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/340 дугаар захирамжийн иргэн Л.Эрдэнэцэцэг, Н.Мөнхбат, А.Бямбажаргал, Н.Идэр, Б.Сэлэнгэ, М.Баясгалан, О.Лхагвасүрэн, Д.Болд, Н.Мөнхтуул, Б.Дашдорж нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/341 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Ариунзаяа, Б.Энхболд, Р.Лхамноржин, М.Булган, М.Энхтуул нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн   А383 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Болдбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/377 дугаар захирамжийн иргэн Б.Эрдэнэдэлгэр, Б.Эрдэнэтунгалаг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/383 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Нансалмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 150 дугаар захирамжийн иргэн Б.Энхбаатар, Б.Энхбаатар нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн 121 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Мандахт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/150 дугаар захирамжийн иргэн Б.Мягмарсүрэнд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 150 дугаар захирамжийн иргэн Л.Занданхандад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 203 дугаар захирамжийн иргэн Б.Доржпүрэв, Б.Бямбасүрэн, А.Одбаяр нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 253 дугаар захирамжийн иргэн Я.Одгэрэлд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 8 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Оюунцэрэнд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 97 дугаар захирамжийн иргэн М.Үнэнхүүд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 114 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Далхаад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн 92 дугаар захирамжийн иргэн Х.Ганболдод,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 160 дугаар захирамжийн иргэн Г.Баасанд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 90 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Бодьцэцэг, Б.Пүрэвцэцэг нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 207 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Батбаатарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын   2011   оны   07 дугаар   сарын   22-ны   өдрийн   А/160   дугаар  захирамжийн   иргэн Ж.Нармандахт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/205 дугаар захирамжийн иргэн Г.Оюун-Амагланд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/160 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ганхүүд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/205 дугаар захирамжийн иргэн Б.Гармаа, Х.Үзмээ нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 244 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Даваасүрэнд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын   2011 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/243 дугаар захирамжийн иргэн Л.Бямбажавт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны   01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/160 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Батнаранд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн  А/13 дугаар захирамжийн иргэн Д.Эрдэнэбатад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/50 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Баасанд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/113 дугаар захирамжийн иргэн О.Энхбаярт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/113 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Баатарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/113 дугаар захирамжийн иргэн П.Мөнхбаатарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/113 дугаар захирамжийн иргэн С.Лодоншаравт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/113 дугаар захирамжийн иргэн Д.Зоригтхүүд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/150 дугаар захирамжийн иргэн Э.Пүрэвсүрэн, Д.Эрдэнэбаатар нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/186 дугаар захирамжийн иргэн Б.Одгэрэлд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/187 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Амарсанаад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 205 дугаар захирамжийн иргэн Г.Энхзаяад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/186 дугаар захирамжийн иргэн Б.Жадамба, Б.Гэрэлцэцэг нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/197 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Жамбалдоржид,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/196 дугаар захирамжийн иргэн Б.Энхтайванд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/244 дүгээр захирамжийн иргэн М.Амарсанаад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/188 дугаар захирамжийн иргэн Г.Болдбаатарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/163 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Болдбаатарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/163 дугаар захирамжийн иргэн Г.Даваанямд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/227 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Баяржаргалд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/252 дугаар захирамжийн иргэн Э.Мөнхдэлгэрт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/252 дугаар захирамжийн иргэн Х.Цагаанцоожид,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/311 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Энхтүвшинд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн  А/08 дугаар захирамжийн иргэн Б.Мядагмаад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/07 дугаар захирамжийн иргэн Д.Бүжидмаад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/338 дугаар захирамжийн иргэн Д.Нямдаваад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн   Засаг   даргын   2014 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/40 дугаар захирамжийн иргэн Б.Явуухуланд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/08 дугаар захирамжийн иргэн Л.Баасанхүүд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/89 дүгээр захирамжийн иргэн М.Чингист,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн    А/46 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Ганзамд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/340 дугаар захирамжийн иргэн Д.Хүрэлбаатарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/233 дугаар захирамжийн иргэн Б.Балжинням, С.Мөнхнаран нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/233 дугаар захирамжийн иргэн Т.Нандинцэцэгт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/233 дугаар захирамжийн иргэн Г.Наранцэцэгт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/233 дугаар захирамжийн иргэн Л.Болдсайханд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/233 дугаар захирамжийн иргэн Г.Ууганбаярт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/217 дугаар захирамжийн иргэн Д.Алтанхуягт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны   09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/341 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Ууганбаярт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/341 дүгээр захирамжийн иргэн И.Рэнцэндорж, Ц.Төрбат нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/294 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Алтанбаганад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/467 дугаар захирамжийн иргэн Б.Ууганчимэгт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/438 дугаар захирамжийн иргэн Г.Эрдэнэбаярт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/466 дугаар захирамжийн иргэн Х.Сүхбаатар, Д.Осорбат нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/253 дугаар захирамжийн иргэн Э.Батбаярт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/254 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Дашдондовт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/253 дугаар захирамжийн иргэн М.Чинбат, П.Оргилцэцэг нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/253 дугаар захирамжийн иргэн Г.Наранцогтод,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/253 дугаар захирамжийн иргэн П.Лхагважавт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/401 дүгээр захирамжийн иргэн С.Энхсайханд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/471 дүгээр захирамжийн иргэн М.Баяр-Эрдэнэд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/323 дугаар захирамжийн иргэн С.Одсүрэнд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/497 дугаар захирамжийн иргэн Б.Амарзаяад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны    11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/650 дугаар захирамжийн иргэн Г.Жангараад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/472 дугаар захирамжийн иргэн Д.Бүрэнбатад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/647 дугаар захирамжийн иргэн Д.Батбаатарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/650 дугаар захирамжийн иргэн Н.Жадамба, Т.Наранцэцэг, Ч.Мягмарсүрэн нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/14 дүгээр захирамжийн иргэн А.Сандагцэрмаад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/650 дугаар захирамжийн иргэн Н.Золзаяад,"Газар эзэмших    эрх   олгох  тухай"   Чингэлтэй   дүүргийн  Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/92 дугаар захирамжийн иргэн Ү.Бямбаа, Г.Отгонцэцэг нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/699 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Цогтбаатарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/276 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Норжмаад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын      2016 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/23 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Бямбабаатарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/497 дугаар захирамжийн иргэн Н.Одончимэгт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/516 дугаар захирамжийн иргэн Д.Оюунцэцэгт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/516 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Нандинцэцэгт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/516 дугаар захирамжийн иргэн Б.Зулд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/497 дугаар захирамжийн иргэн У.Ганбатад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/789 дүгээр захирамжийн иргэн А.Мөнхбаярт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн  А/855 дугаар захирамжийн иргэн А.Ганпүрэвт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/855 дугаар захирамжийн иргэн Б.Эрдэнэтөгст,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/789 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Мөнгөнтуяад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/855 дугаар захирамжийн иргэн И.Мөнгөнзулд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/497 дугаар захирамжийн иргэн С.Цэрэнчимэдэд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/613 дугаар захирамжийн иргэн Г.Ганболдод,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/287 дугаар захирамжийн иргэн Э.Энхжинд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн  А/287 дугаар захирамжийн иргэн Б.Тэмүүлэн, Г.Цэрэннадмид нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/162 дугаар захирамжийн иргэн Т.Батболдод,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/176 дугаар захирамжийн иргэн Г.Нямдаваад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/466 дугаар захирамжийн иргэн Т.Цэрэнчимэдэд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/449 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Цолмонд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/411 дүгээр захирамжийн иргэн М.Маралгоод,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/555 дугаар захирамжийн иргэн Б.Батжаргалд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/613 дугаар захирамжийн иргэн Б.Угтахбаяр, Б.Мөнгөнчимэг, Р.Таня, Д.Амаржаргал, С.Долгормаа, С.Баттулга нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/614 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Шинэхүүхэн, В.Алтанбагана нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/613 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Эрдэнэ-очир, С.Алтанцэцэг, Ч.Оюунсүрэн, Г.Гантулга, Б.Болдбаатар, Д.Амартүвшин, С.Эрдэнэцэцэг, Б.Бямбаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/660 дугаар захирамжийн иргэн С.Дамба, С.Одмаа нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/661 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Баттогоод,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/612 дугаар захирамжийн иргэн Э.Цэрэнбямбад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/660 дугаар захирамжийн иргэн  О.Сайнсанаа, Ш.Буянхишиг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/665 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Энхтөрд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/673 дугаар захирамжийн иргэн С.Оюунсувдад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/665 дугаар захирамжийн иргэн Б.Амаржаргал, Ц.Сүрэнгэрэл, Л.Вандансүрэн нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/673 дугаар захирамжийн иргэн Д.Сонинбаярт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/689 дүгээр захирамжийн иргэн М.Болдбаярт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/372 дугаар захирамжийн иргэн Л.Баатархүүд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/725 дугаар захирамжийн иргэн Н.Загдсүрэнд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/689 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Анхбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн   354 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Ганбагана, Н.Болдбаатар нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 336 дугаар захирамжийн иргэн Г.Гэрэлдалайд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 329 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Пунцагсүхт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 379 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Дагвадорж, Б.Мөнхтэнгэр, Н.Отгон-Өлзий,  Д.Ууганбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/418 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Цэрэндуламд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/91 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Төмөрбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/303 дугаар захирамжийн иргэн Б.Болормаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/309 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Батцоожид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны     07 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/322 дугаар захирамжийн иргэн М.Жавхлантөгс, М.Отгонтөгс нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/463 дугаар захирамжийн иргэн Г.Гантөмөрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/209 дүгээр захирамжийн иргэн О.Намжирмаа, Э.Ганбат нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/343 дугаар захирамжийн иргэн Т.Пүрэвжаргал, Э.Цэцэгбадам, Ц.Очирчүлтэм, Б.Отгонбат, Д.Манлайбаатар,  Б.Мөнхбаатар нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/386 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Эрдэнэчулуун, М.Мөнхцэцэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/04 дүгээр захирамжийн иргэн М.Маргад-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/54 дүгээр захирамжийн иргэн Н.Төмөрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/199 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Төмөр-Очир, Ц.Шинэбат нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/213 дугаар захирамжийн иргэн У.Тайван, Б.Баярсайхан,  З.Мөнхжаргал,  Ч.Дэлгэр, Т.Очирхүү,  Г.Тэгшээ,  Ж.Үүрийнжин, Д.Ганзориг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/255 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Доржгаваад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/387 дугаар захирамжийн иргэн Э.Энх-Амгаланд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/489 дүгээр захирамжийн иргэн М.Энхзаяа, Б.Пүрэвсүрэн нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/96 дугаар захирамжийн иргэн Б.Пүрэвсүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/454 дүгээр захирамжийн иргэн А.Цэрмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн  Засаг  даргын  2015 оны  06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/170 дугаар захирамжийн иргэн Д.Батдэнсмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын    2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/225 дугаар захирамжийн иргэн А.Дашдаваа, Я.Ноён-Уул нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/255 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ганхуягт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/285 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Орхонд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/437 дугаар захирамжийн иргэн Л.Орсоо, Я.Долгор, Ц.Батдэлгэр, Т.Цолмон, Ю.Батхишиг, Ж.Дамба нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/40 дугаар захирамжийн иргэн Д.Мөнхнандин, Т.Гантулга нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/114 дүгээр захирамжийн иргэн П.Дашдулам, Б.Бадамцэцэг,  Л.Энхтөгс,  Н.Оюунгэрэл,  Б.Гантөгс,  А.Түвшинтөр, С.Наранбаяр, Г.Эрдэнэбат нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/179 дүгээр захирамжийн иргэн Л.Лувсанваанжилд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/176 дугаар захирамжийн иргэн Т.Одонтуяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/252 дугаар захирамжийн иргэн Л.Баярболд, С.Лхагважав, И.Төрмөнх, Б.Баянмөнх, П.Ганболд, Р.Лувсандагва, Н.Батсүрэн, Д.Зоёо, Д.Түмэнгомбо, Б.Дуламжав, Л.Алзахгүй, Ж.Эрдэнэбаатар нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/260 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Гантулга, Б.Жавзандулам нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/260 дугаар захирамжийн иргэн Г.Уранчимэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/261 дүгээр захирамжийн иргэн М.Энхтөрд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/291 дүгээр захирамжийн иргэн Р.Лувсан-Очирт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/419 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Дагват, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/423 дугаар захирамжийн иргэн Г.Эрдэнэбат, Т.Бямбанасан, Т.Отгонбилэг, Б.Баасанжаргал, Ц.Оюунгэрэл нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/212 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Номинд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/320 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Дагвадоржид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/340 дугаар захирамжийн иргэн Э.Золбаяр, А.Энхриймаа, Б.Отгонболог, Б.Эрдэнэ-Очир, С.Баярсайхан, Ц.Бүжидмаа, Т.Цагаач, Д.Отгонбаатар, Ч.Цэрэнлхам нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2006 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 295 дугаар захирамжийн иргэн Н.Галбадрахт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 102 дугаар захирамжийн иргэн М.Сайнбаярт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 100 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баярсайханд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 185 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Эрхэмбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 268 дугаар захирамжийн иргэн Д.Цэрэндолгорт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 258 дугаар захирамжийн иргэн О.Дамдинсүрэнд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 312 дугаар захирамжийн иргэн Д.Дарханд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 15 дугаар захирамжийн иргэн Б.Болд-Эрдэнэд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 297 дугаар захирамжийн иргэн А.Амарсанаа, Б.Уранчимэг нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 296 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баяржаргал, Т.Золбоо нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай"  Сонгинохайрхан дүүргийн  Засаг даргын 2011 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 324 дүгээр захирамжийн иргэн Т.Цэрэнлхамд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 373 дугаар захирамжийн иргэн Н.Бат-Эрдэнэд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 451 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Баярмаад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 155 дугаар захирамжийн иргэн Г.Ганбаатарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 168 дугаар захирамжийн иргэн Б.Батцэнгэл, А.Мөнхням нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 374 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Жавзмаа, А.Пүрэвдолгор нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 201 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Пүрэвсүрэнд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн A/227 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Галбаатар, М.Мөнх-Эрдэнэ, Б.Түвээгомбо нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 307 дугаар захирамжийн иргэн А.Гарамханд, У.Удвал нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн A/46 дугаар захирамжийн иргэн Д.Мягмарсүх, Н.Цагаанцоож,  Р.Дулмаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн A/98 дугаар захирамжийн иргэн Ё.Уртнасан, А.Пүрэвдорж, П.Сүхбаатар, С.Ганхуяг,  Д.Александр, Б.Цэрэнбат, Г.Гансүх, Ш.Намуунцэцэг, М.Өсөхбаяр, У.Хосбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн A/180 дугаар захирамжийн иргэн З.Лхагважаргал, Э.Цолмонбаяр, Д.Баясгалан нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн A/189 дүгээр захирамжийн иргэн А.Насанжаргалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн A/214 дүгээр захирамжийн иргэн С.Отгонжаргал, М.Өрнөхбаяр, Б.Батхуяг, Э.Эрдэнэчимэг,  Т.Нямхүү, Ж.Лхагвасүрэн нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн A/212 дугаар захирамжийн иргэн Б.Баасанжавт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн A/321 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Мягмарсүрэн, Ц.Пүрэвжав, Ц.Баасандорж нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн A/404 дүгээр захирамжийн иргэн С.Наранчимэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн A/418 дугаар захирамжийн иргэн Б.Нарантуяа, М.Очир нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн A/430 дугаар захирамжийн иргэн Г.Дэжээборд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн A/02 дугаар захирамжийн иргэн С.Мөнгөнсүхт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн A/09 дүгээр захирамжийн иргэн С.Энхсүхт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн A/04 дүгээр захирамжийн иргэн В.Очирсүх, Б.Баатардорж нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/09 дүгээр захирамжийн иргэн М.Буяндэлгэрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн A/45 дугаар захирамжийн иргэн Н.Энхтайван, М.Ёндонгямц, В.Цэгмэд, Г.Мөнхбат, Т.Аюушжав, М.Мөнхсайхан нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн A/169 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Дэмүү, У.Баяржаргал, Л.Батжаргал, Б.Бадрахсайхан, Г.Цэцэгмаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн A/172 дугаар захирамжийн иргэн А.Оюунжаргал, Х.Тогтохбаатар, М.Рэнцэнханд, М.Бямбажав, Г.Анхбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн A/176 дугаар захирамжийн иргэн Г.Хишигжаргалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн A/224  дүгээр  захирамжийн  иргэн Б.Гантулга, Н.Бямбарагчаа, М.Жаргалсайхан, Н.Урантуяа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн A/264 дүгээр захирамжийн иргэн С.Ичинхорлоод, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн A/270 дугаар захирамжийн иргэн Г.Сансармаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн A/276 дугаар захирамжийн иргэн Н.Отгон, С.Цогтбаатар, Д.Баярмаа, Д.Амгаланзаяа, А.Цэцгээ, С.Гонгор, Б.Амарзаяа, Ш.Энхтайван, Э.Булгантамир нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн A/295 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Болормаа, Т.Бат-Эрдэнэ, У.Амаржаргал нарт, Б.Ариунзаяа, Д.Хас-Эрдэнэ нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн A/296 дугаар захирамжийн иргэн О.Содонцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн A/298 дугаар захирамжийн иргэн Д.Ганбаатарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн A/297 дугаар захирамжийн иргэн Б.Нүрмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн A/330 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Батнасан, Э.Мөнх-Оргил нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн A/333 дугаар захирамжийн иргэн А.Боргилчулуунд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн A/363 дугаар захирамжийн иргэн П.Цогтбаатар, Д.Энхцэцэг, Б.Одбаяр нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн A/374 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Пунцагдулам, А.Дэлгэр нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн A/388 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Цолмон, Ц.Гансүх, Н.Мөнгөнбаатар, О.Эрдэнэчимэг нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн A/435 дугаар захирамжийн иргэн О.Өсөхбаярт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн A/483 дугаар захирамжийн иргэн М.Цогмагнай,  Б.Мөнхсүх, Б.Отгонсүх, Б.Бадамцэцэг, Б.Солонгоо нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн A/39 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Батмягмар, Л.Оюунбилэг, Х.Мөнхцэцэг, П.Болормаа, Г.Санждорж, Б.Халиун, Б.Баттулга нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн A/101 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Бямбасүрэн, Ж.Баярбат нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн A/145 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Дэмбэрэлдоржид, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн A/212 дугаар захирамжийн иргэн Н.Дэлгэрмөрөн, Ц.Гэрэлтуяа, Г.Ганбаатар нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн A/222 дугаар захирамжийн иргэн Г.Дэлгэрмаа, Г.Байгалмаа, Д.Галя, Г.Мөнхсайхан, Б.Баярмагнай, Г.Аюуш, Ч.Мягмар, Э.Оюунболор нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн A/263 дугаар захирамжийн иргэн У.Баасансүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн A/279 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Дамцагдорж, Ж.Алтанцэцэг, П.Ган-Очир нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн A/283 дугаар захирамжийн иргэн Д.Хүрэлбаатарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн A/279 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Батчимэг, Д.Туул, Т.Нямбаяр нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн A/283 дугаар захирамжийн иргэн Н.Аззаяа, Б.Мөнхбаяр нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн A/316 дугаар захирамжийн иргэн Б.Эрдэнэсайханд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн A/374 дүгээр захирамжийн иргэн А.Батбаатар, Ч.Бямбадулам, Е.Төмөрхүү нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн A/447 дугаар захирамжийн иргэн Б.Бат-Оргил, Б.Цэцэгмаа нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн A/515 дугаар захирамжийн иргэн Б.Долгорт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн A/76 дугаар захирамжийн иргэн Б.Самбуу, М.Цэвэлмаа, Ч.Ёндонжалбуу, Д.Эрдэнэцогт, Л.Алтантуул, Б.Эрдэнэгарав нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн A/79 дүгээр захирамжийн иргэн Т.Нарантуяад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн A/141 дүгээр захирамжийн иргэн М.Долгорсүрэн, Ц.Батсайхан нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн A/143 дугаар захирамжийн иргэн Г.Цэвэлмаад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын      2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн A/212 дугаар захирамжийн иргэн М.Долгормаа, А.Сансармаа нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн A/211 дүгээр захирамжийн иргэн Д.Сүнжидмаад,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын    2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн A/268 дугаар захирамжийн иргэн С.Нурсаулэ, Х.Оюунцэцэг,  П.Алтанцэцэг, Н.Ганбаяр нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн A/263 дугаар захирамжийн иргэн Т.Баярсайхан, Д.Оюунцэцэг, С.Ганболд нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн A/317 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Ууганцэцэг, Г.Энх-Эрдэнэ, Ч.Өлзийсүрэн нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны  07 дугаар сарын 21-ний өдрийн A/359 дүгээр захирамжийн иргэн М.Хандмаа, Ж.Үүрцайх, Э.Саранзаяа нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн A/358 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Отгонцэцэгт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн A/360 дугаар захирамжийн иргэн Д.Бат-Эрдэнэ, Н.Галбадрах нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн A/400 дугаар захирамжийн иргэн Д.Мөнхболд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн A/401 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Бат-Эрдэнэ, Ж.Оюунбаяр, Б.Отгонбаатар нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн A/403 дугаар захирамжийн иргэн Д.Дашнямд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн A/466 дугаар захирамжийн иргэн Н.Батчимэг, Ч.Дамдинсүрэн, Д.Отгонцагаан, Б.Төмөрхуяг, Д.Батмөнх, Л.Мөнхзул, А.Анх-Од нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн  A/464 дүгээр захирамжийн иргэн Г.Пүрэвсүрэн, Д.Энхмандах, Д.Хатанбаатар, Ц.Сүрнээ, Ш.Ган-Эрдэнэ нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн A/750 дугаар захирамжийн иргэн С.Ганпүрэвт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн A/493 дугаар захирамжийн иргэн О.Тэгшжаргал, Э.Цогбадрах, А.Намжилсүрэн, И.Шинэтуяа, Д.Бүжинлхам, Э.Тунгалаг, Д.Марууш, С.Мөнхбаяр, Г.Эрдэнэбаяр, С.Энхтуяа, Б.Наранхүү, Г.Лхамжав, Б.Цэрэндулам, Г.Амартүвшин, Х.Наянтай, П.Мөнхгэрэл, Б.Баасандорж, Б.Тэгшбуян, Г.Наранцэцэг, З.Шаравдогим, Х.Гэрэлчимэг нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн A/496 дугаар захирамжийн иргэн Д.Энхсайхан, Ч.Шоовдор, О.Өрнөхбаяр, К.Мэнджаргал, Д.Ганболд, С.Энхтуул, Р.Сүхбаатар, С.Мягмарсүрэн, С.Алтанцэцэг, Д.Мандах, М.Жамбалбавуу нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн A/517 дугаар захирамжийн иргэн П.Хажидсүрэн, Ж.Батболд, Д.Зоригт, Т.Ганбаатар, Д.Оюунчимэг, Н.Цэвэлмаа, Ж.Нямжав, С.Алтантуул, Ч.Эрдэнэбилэг, Ц.Бийбиш, Т.Отгон, Г.Минжээхүү, С.Отгонбат, М.Батжаргал, Г.Юнрэн, Р.Мягмарсүрэн, Б.Чинтулга, А.Хулан, Т.Даваасамбуу, Г.Энхжаргал, Б.Чулуумаа, Ш.Батбилиг, Х.Туяа, Ш.Анар, Д.Саруул, Б.Түмэнбаяр, Д.Байгал-Эрдэнэ нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн  Засаг даргын  2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн A/556 дугаар захирамжийн иргэн Б.Гаасүрэнд,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/579 дүгээр захирамжийн иргэн Т.Батчулуун, З.Мандах нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 436 дугаар захирамжийн иргэн О.Мягмарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 14 дүгээр захирамжийн иргэн Ж.Оюунханд, М.Ганцэцэг, Л.Бадмаасайхан,  М.Мөнхбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 355 дугаар захирамжийн иргэн Л.Чулуун, Ч.Хулан, Н.Гантуяа,  Б.Халиун нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 449 дүгээр захирамжийн иргэн Я.Доржпагам, Р.Миеэжав нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 236 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Чойжанцанд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/51 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Байгалд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/212 дугаар захирамжийн иргэн Н.Чулуунтуяад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/16 дугаар захирамжийн иргэн С.Цэвэгмидэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/279 дүгээр захирамжийн иргэн Ч.Архалгад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/112 дугаар захирамжийн иргэн Б.Золцэцэгт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Налайх дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/260 дугаар захирамжийн иргэн Б.Лхагвасүрэн, Б.Булбулхус нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/304 дүгээр захирамжийн иргэн А.Хишигбаяр, Б.Ганболд нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/407 дугаар захирамжийн иргэн Н.Цэцэгдэлгэрт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2014 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/70 дугаар захирамжийн иргэн Э.Энхцолмон, Э.Энхтөр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/414 дүгээр захирамжийн иргэн М.Должинсүрэн, С.Адъяа, Б.Рэнжэндорж, И.Даваажаргал, Ю.Соёл-Эрдэнэ, Ю.Нандин-Эрдэнэ, П.Цэцэгдулам, Л.Ганганбарс, Г.Хулан, Ч.Нарлагмаа, Ц.Оюундэлгэр, В.Жаргалмаа, М.Мэгзэр, М.Мягмаржаргал, Ё.Туул, Д.Оюунаа нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/186 дугаар захирамжийн иргэн З.Балжиннямд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/220 дугаар захирамжийн иргэн М.Оргилмаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/362 дугаар захирамжийн иргэн Ө.Батсайхан, Ө.Бямба нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны    02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/40 дугаар захирамжийн иргэн Л.Мөнгөнтуяа, Ч.Мөнхбаяр нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/74 дүгээр захирамжийн иргэн Э.Цогт-Эрдэнэ, Э.Найдандорж нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/249 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Анхбаярт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/340 дугаар захирамжийн иргэн Ч.Алимаад, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/374 дүгээр захирамжийн иргэн Ц.Ганзоригт, С.Алтангэрэл, Б.Бат-Эрдэнэ, Д.Бат-Очир, П.Батболд,  М.Мөнхтөр, Д.Цэгмэд, Ц.Мөнгөнтуяа, Н.Оюун, Д.Хандмаа, А.Эрдэнэболд, А.Эрдэнэсувд нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/376 дугаар захирамжийн иргэн Х.Түмэнжаргал, Б.Баатарсүх нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн   А/413 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Бямбадоржмд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/431 дүгээр захирамжийн иргэн А.Алтансувд, С.Мөнхтуяа, Ч.Болормаа, С.Октябрь, Ж.Очмаа, Ж.Очмаа нарт,"Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багануур дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/455 дугаар захирамжийн иргэн Б.Мичид-Эрдэнэд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2007 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 149 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Алтанхүүд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2009 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 212 дугаар захирамжийн иргэн Н.Цэдэн-Ишт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2010 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 217 дугаар захирамжийн иргэн Б.Сүрэнд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 197 дугаар захирамжийн иргэн П.Чойжанцанд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2011 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 197 дугаар захирамжийн иргэн Д.Валдийд, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/129 дүгээр захирамжийн иргэн Б.Ганбуу, Р.Шинэдарам, Б.Эрдэнэномин, Б.Сувд-Эрдэнэ нарт, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/42 дугаар захирамжийн иргэн Ү.Эрдэнэчимэг, Б.Нэргүй, Ш.Мэндбаяр, Л.Ганхуяг, Г.Гантулга, Д.Цэцгээ, Д.Хорлоо, С.Мөнххорлоо нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                                        ЗАХИРАГЧ                                          С.БАТБОЛД